DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do vključno šolskega leta 2007/08.


Učbenik tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Igraje v matematiko 4 - učbenik
Sonja Hernja, Polonca Vesenjak

Celotni komplet Igraje v matematiko 4/9 vsebuje učbenik, delovni zvezek in priročnik za učitelje na CD-ROM-u. Vsa gradiva so potrjena pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje RS.

Učbenik je usklajen s prenovljenim učim načrtom za pouk matematike v 4. razredu devetletke, torej s:
 • cilji,
 • standardi znanja,
 • vsebinami.
Prirejen je razvojni stopnji učenca glede:
 • obsega,
 • vsebine,
 • jezika,
 • oblikovanosti,
 • estetskega videza.
V posameznih sklopih učbenika so z rešenimi zgledi podani didaktično metodični koraki in postopki reševanja nalog.


Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Igraje v matematiko 4 - učbenik,
učbenik za pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Sonja Hernja, Polonca Vesenjak
Recenzenti:
dr. Jože Lep, Vida Ditrih, Tatjana Štular, Almira Zibelnik
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Repar reprostudio
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 215 strani
barvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
učbenik za devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno do vključno šolskega leta 2007/08
ISBN:
961-6368-04-4
Cena:
15,10 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program; glej Matematika za radovedneže 4 - učbenikKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Seštevamo in odštevamo do 1000
 • Množimo in delimo s številoma 10 in 100 do 1000
 • Množimo in delimo z desetičnimi števili do 1000
 • Števila do 10000
 • Seštevamo in odštevamo do 10000
 • Daljica, premica, poltrak
 • Seštevamo pisno do 10000
 • Odštevamo pisno do 10000
 • Liki
 • Množimo pisno z enomestnim številom
 • Množimo pisno z dvomestnim številom
 • Merimo dolžino
 • Delimo pisno z enomestnim številom
 • Delimo pisno z dvomestnim številom
 • Igramo se s tabelami in sklepamo
 • Simetrija
 • Lastnosti računskih operacij
 • Enačbe seštevanja in odštevanja
 • Enačbe množenja in deljenja
 • Sestavljamo račune
 • Deli celote
 • Tehtamo
 • Votle mere
 • Krožnica in krog
 • Merimo čas
 • Obdelava podatkov