DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razred



PRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI




NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 4 - delovni zvezek
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer

Delovni zvezek Matematika za radovedneže 4 je učno gradivo, v katero učenci pišejo in rišejo. Razdeljen je v dva snopiča, prilagojena (približno) polletjema.

Naloge so primerne za vse stopnje učnega procesa, predvsem pa za ponavljanje in utrjevanje. Zasnovane so problemsko, pritegnejo različna čutila in dejavnosti učencev. Vključujejo tudi elemente učbenika v obliki razlag, ponazoritev, zapisi s simboli ipd.

Ena izmed njegovih največjih odlik je izmenjava klasičnih nalog z diferenciranimi nalogami v treh težavnostnih skupinah. Slednje napovedujejo različne barvne podlage in simboli:
 * (ena zvezdica):lažje naloge,
** (dve zvezdici):splošne, temeljne naloge,
utež:zahtevnejše, posebne naloge.

Diferencirane naloge uporabljamo v klasični obliki pouka za notranjo diferenciacijo ali pri oblikah fleksibilne diferenciacije.

Rešitve nalog delovnega zvezka so v obliki snopiča samostojna priloga k delovnemu zvezku. Ponujajo takojšnjo in sprotno povratno informacijo o pravilnosti rešitev oziroma napredku učencev. Kot samostojna snopiča pa ju je možno tudi odstraniti iz učnega procesa in omejiti na občasno uporabo.

 



Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 4 - delovni zvezek,
delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osnovne šole
Avtor:
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer
Recenzenti:
Irena Kosi Ulbl, Jožica Smogavec
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), dva snopiča, 208 strani + 40 strani reštev
barvni tisk
Leto izida:
2011, ponatisi od leta 2012 naprej vsebujejo manjše popravke predhodnih izdaj
Vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek osnovno šolo
ISBN:
978-961-6287-85-2
Cena:
21,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogi
 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Zbiranje in predstavitev podatkov
 • Matematika za vsak dan: Denar
 • Števila do 10.000
 • Seštevanje in odštevanje
 • Geometrijske oblike
 • Pisno seštevanje in odštevanje
 • Merimo dolžino
 • Liki in telesa
 • Množenje in deljenje
 • Povezanost količin
 • Simetrija
 • Pisno množenje
 • Deli celote
 • Pisno deljenje
 • Tehtamo
 • Merimo prostornino
 • Krog in krožnica
 • Merimo čas
 • Matematika za vsak dan