DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 4 - priročnik za učitelje na CD-ju
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer

Učiteljice in učitelji boste prav gotovo veseli priročnika (priročnik je že posodobljen po učnem načrtu iz leta 2011) za pripravo na pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole, ki poleg splošnih navodil in usmeritev vsebuje razdelano letno pripravo in dnevne priprave na posamezne ure pouka matematike.

Priročnik za učitelje je izdan na zgoščenki, kar učiteljem omogoča, da lahko oddajajo natisnjene dnevne in letne priprave.

Priročnik za učitelje je namenjen učiteljem za smoternejšo uporabo učbenika in delovnega zvezka. Naša prizadevanja so bila usmerjena predvsem v lajšanje dela učiteljev, nikakor pa ne v omejevanje njihove ustvarjalnosti, svobode in možnosti prilagajanja okolju, učencem in svojim lastnim značilnostim. Izdaja v elektronski obliki omogoča učitelj/učiteljici še smotrnejšo uporabo priročnika.

Priročnik za učitelje sestavljajo:

PREDLOG LETNE PRIPRAVE NA POUK MATEMATIKE vključuje cilje, standarde znanja, vsebine, predvideno število učnih ur, ki je namenjeno posameznemu vsebinskemu sklopu, strukturiranost pouka ipd.
Predlog letne priprave so si avtorice prizadevale oblikovati tako, da učitelja oz. učiteljico vzpodbudi k soustvarjanju. Potemnjeni kvadratki pred učnimi cilji zaznamujejo tiste cilje, ki jih direktno narekuje učni načrt. Prazni kvadratki pa zaznamujejo učne cilje, ki smo jih dodali. Učitelj jih lahko izbere, ali pa tudi ne. Lahko pa tudi sam dopiše posamezne učne cilje.

PREDLOGI DNEVNIH/URNIH PRIPRAV vsebujejo metodično-didaktične predloge za posamezne učne ure. Sestavljeni so iz predloga "glave" priprave z natančneje opredeljenimi cilji, vsebinami, novimi pojmi, razpoložljivimi zgledi in nalogami za posamezno nivojsko skupino v učbeniku in delovnem zvezku. Ker ima učitelj ves čas na vpogled vse tri nivojske skupine, bo lažje in hitreje ponujal učencem možnosti prehajanja med nivoji.

Učitelj po potrebi dopiše učne cilje ali iz učnega načrta izloči tistega, ki ni zapisan neposredno. Predlagan vzorec dnevne priprave smo pripravili tako, da učitelj izbere predlagane cilje ustrezne oblike, metode, pripomočke, didaktične sisteme, tip učne ure in medpredmetno povezavo tako, da izbrano s pomočjo programskega orodja Microsoft Word® označi s želeno vrsto ali slogom pisave (krepko, podčrtano, poševno...).

Tudi v drugem delu predloga dnevne priprave lahko učitelj s pomočjo računalnika dopiše svoje ideje, načine usvajanja zastavljenih ciljev in potek učne ure v za to pripravljen prazen okvir in dodan prazen list (opombe učitelja). Posamezne korake v poteku učne ure (UVAJALNI DEL, GLAVNI DEL in ZAKLJUČNI DEL) pa označi s želeno vrsto ali slogom pisave (krepko, podčrtano, poševno...). S tem se bo učitelj prilagodil svojemu delovnemu okolju, razmeram v razredu in posameznemu učencu. Na ta način pripravljeno dnevno pripravo na koncu izpišemo na tiskalnik in vložimo v mapo.

UČNI LISTI ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE so namenjeni drugim oblikam pouka (dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualna pomoč, nadarjeni učenci). Prav tako so zraven dodani tudi posebni UČNI LISTI ZA PREVERJANJE ZNANJA in seveda tudi REŠITVE UČNIH LISTOV, ki so namenjene hitremu preverjanju in takojšnji povratni informaciji učencem. Nekateri učni listi se lahko natisnejo ali fotokopirajo na prosojnice. Na koncu pa so dodane še DIDAKTIČNE IGRE (križanke, rebusi), ki so namenjene učenju z igro in popestritvi pouka.

 

Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 4 - priročnik za učitelje na CD-ju
Avtor:
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Studio Signum, Peter Pavlin
Obseg:
zgoščenka (CD-ROM)
potrebujete računalnik s CD-ROM pogonom, operacijskim sistemom Microsoft Windows in programskim paketom Microsoft Word 97 ali novejšo različico.
Leto izida:
2012
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za učitelje
ISBN:
978-961-6868-09-9
Cena:
25,00 EUR
Dosegljivost:
na zalogi


Vzorčne strani Vzorčne strani
Letne priprave
Spodaj si lahko ogledate vzorčne datoteke predlog letnih priprav za predmet matematika v 4. razredu devetletne osnovne šole.
Vse predloge so shranjene kot Microsoft Word® dokumenti.
V obliki Microsoft Word (.doc)
V obliki Microsoft Word (.doc)
Letne priprave   Letne priprave
Učne priprave   Učne priprave
1. Zbiranje podatkov 1. Zbiranje in predstavitev podatkov