DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 5 - delovni zvezek
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Jožica Smogavec

Delovni zvezek Matematika za radovedneže 5 je učno gradivo, v katero učenci pišejo in rišejo. Razdeljen je v dva snopiča, prilagojena (približno) polletjema.

Naloge so primerne za vse stopnje učnega procesa, predvsem pa za ponavljanje in utrjevanje. Zasnovane so problemsko, pritegnejo različna čutila in dejavnosti učencev. Vključujejo tudi elemente učbenika v obliki razlag, ponazoritev, zapisi s simboli ipd.

Ena izmed njegovih največjih odlik je izmenjava klasičnih nalog z diferenciranimi nalogami v treh težavnostnih skupinah. Slednje napovedujejo različne barvne podlage in simboli:
 * (ena zvezdica):lažje naloge,
** (dve zvezdici):splošne, temeljne naloge,
utež:zahtevnejše, posebne naloge.

Diferencirane naloge uporabljamo v klasični obliki pouka za notranjo diferenciacijo ali pri oblikah fleksibilne diferenciacije.

Rešitve nalog delovnega zvezka so v obliki snopiča samostojna priloga k delovnemu zvezku. Ponujajo takojšnjo in sprotno povratno informacijo o pravilnosti rešitev oziroma napredku učencev. Kot samostojna snopiča pa ju je možno tudi odstraniti iz učnega procesa in omejiti na občasno uporabo.
Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.
 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 5 - delovni zvezek,
delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 5. razredu osnovne šole
Avtor:
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Jožica Smogavec
Recenzenti:
dr. Janez Usenik, Andreja Župec, prof.
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), dva snopiča, 360 strani + 76 strani rešitev
barvni tisk
Leto izida:
2011, ponatisi od leta 2012 naprej vsebujejo manjše popravke predhodnih izdaj
Vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek osnovno šolo
ISBN:
978-961-6287-87-6
Cena:
21,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • To že znam
 • Denar
 • Števila do milijona
 • Številski izrazi
 • Enačbe in neenačbe
 • Geometrijski elementi
 • Simetrija in vzorci
 • Seštevanje in odštevanje do milijona
 • Množenje
 • Merjenje dolžine
 • Liki in telesa
 • Deljenje
 • Deli celote
 • Merjenje
 • Telesa
 • Množice
 • Števila, večja od milijona
 • Obdelava podatkov
 • Uporabimo znanje


Vzorčne strani Vzorčne strani
Dodatne naloge - Uporaba evra

Adobe Acrobat dokument (*.pdf); 963kb

Dodatne naloge - Uporaba evra v obliki Adobe Acrobat (.pdf)

Za ogled vzorčnih strani potrebujete Adobe Reader. Z desnim miškinim gumbom kliknite na zgornjo povezavo in nato iz menuja izberite Shrani povezavo kot oz. Save Target As...