DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
SlomaUčiteljem priporočamo, da si ogledajo tudi:
 Priloga za učitelje
    pri doseganju ciljev
    poslušanja


Slovenščina je moj jezik 6
Drago Meglič, Suzana Panker

Samostojni delovni zvezek Slovenščina je moj jezik 6 za 6. razred devetletne osnovne šole je izšel leta 2004 in ga učenci že več let uporabljajo v učnem procesu.

Delovni zvezek Slovenščina je moj jezik 6/9 je sodobno, didaktično in oblikovno privlačno gradivo, v kateremu so besedila izbrana tako, da so vajam za razumevanje in tvorjenje besedila dodane naloge za bogatenje jezikovnega znanja.

Postopnost v zahtevnosti nalog omogoča, da je delovni zvezek primeren za učence z različnimi izkušnjami in predznanjem. Učitelj učence usmerja, spodbuja k jezikovnim dejavnostim ter mu obenem pomaga pridobiti tista znanja, ki ga usposabljajo za boljšo komunikacijo z jezikovnim okoljem. Vaje v delovnih zvezkih predvidevajo različne učne oblike, kar popestri šolsko delo, učence pa spodbuja k aktivnemu pogovarjanju s sošolci.

Delovnemu zvezku so dodane rešitve, ki omogočajo sprotno preverjanje osvojenega znanja tako učencem kot njihovim staršem.

Aktivno poslušanje je ena izmed bistvenih dejavnosti pri obravnavi neumetnostih besedil. Besedila, ki so namenjena predvsem poslušanju, niso vsebovana v delovnih zvezkih, ampak so v posebni prilogi, ki je namenjena le učiteljem. Za brezplačno zgoščenko z besedili za poslušanje pokličite založbo ICO.


Oglejte si tudi:
    Priloga za učitelje pri doseganju ciljev poslušanja
 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenščina je moj jezik 6,
delovni zvezek za pouk slovenščine v 6. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Drago Meglič, Suzana Panker
Recenzenti:
dr. Drago Unuk, Neža Cigüt, prof.
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 174 strani
barvni tisk
Leto izida:
2004
Vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek z rešitvami in prilogo za učitelje (na zgoščenki)
ISBN:
961-6368-21-4
Cena:
14,80 EUR
Dosegljivost:
RazprodanoKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • BESEDA NI KONJ
  Pogovor, Anketa, Pripoved
 • NAROČAM PRIJAVNICO
  Prijavnica, Naročilnica, Besedne družine, Koren, Nadpomenke - podpomenke, Protipomenke - sopomenke
 • KOGAR OBVESTIŠ, TA VE!
  Neuradno in uradno obvestilo, Mali oglas, Poizvednica
 • SVET OKOLI NAS
  Opis predmeta, Opis izdelka, Opis naprave, Opis definicije pojmov, Samostalnik, Osebni zaimek
 • ŠPORT JE TUDI IGRA
  Opis igre, Opis športa
 • SLIŠAL SEM, KAKO TRAVA RASTE
  Opis rastline, Pridevnik, Števnik
 • ZVOK IN SLIKA
  Radio in TV-reklama, Prislov
 • KAJ BO DOBREGA?
  Novice o aktualnih/zanimivih dogodkih
 • SVET OKOLI NAS ŽIVI
 • PUMINA ZGODBA
  Opis razvoja živali
 • PO BITKI JE LAHKO BITI GENERAL
  Obnova in ocena besedila
 • KJE SO TISTE STEZICE?
  Korenine SKJ, Ločila
 • JAVNA OBVESTILA
  Jedilni list, Telefonski imenik, Vozni red, TV-program, Vremenska napoved
 • DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS
  Glasovi SKJ, Odvisni govor, Krajšave, Oklepaj
 • ŽIVLJENJE JE PAČ TAKO
  Opis življenja vrstnikov, Opis življenja ljudi nekoč in danes
 • ZA LJUBI KRUHEK
  Opis poklica
 • SREČNA, DRAGA VAS DOMAČA
  Opis kraja
 • TAKO SE NAREDI, DA LEPO ZADIŠI
  Navodila za delo
 • ZDRAVJE JE NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO
  Opis poteka bolezni, Opis delovanja človeškega telesa