DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Delovni zvezek je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do vključno šolskega leta 2007/08.


Delovni zvezek tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Igraje v matematiko 7 - delovni zvezek z rešitvami
Sonja Hernja

Delovni zvezek Igraje v matematiko 7/9 je dopolnilo k učbeniku.

Razdeljen je v tri snopiče. Vsebuje naloge, ki so namenjene klasičnim oblikam utrjevanja, in naloge, ki so primerne za utrjevanje v treh nivojskih skupinah, kar predvideva Pravilnik o nivojskem pouku. V 1. skupini bodo reševali naloge manj uspešni učenci. V 2. skupini bodo reševali naloge povprečni učenci. V 3. skupini bodo reševali naloge sposobnejši učenci. Učencem so omogočeni prehodi z nivoja na nivo.

Odlika delovnega zvezka je tudi ta, da učenec vanj neposredno piše in je lahko uporaben za domače delo ter dopolnilni in dodatni pouk.

K delovnemu zvezku so v posebnem snopiču dodane rešitve, ki omogočajo učencem, učiteljem in staršem sprotno informacijo o pravilnosti reševanja. Sprotna povratna informacija učence motivira za nadaljno delo in prehod na višji nivo.Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Igraje v matematiko 7 - delovni zvezek z rešitvami,
delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Sonja Hernja
Recenzenti:
dr. Jože Lep, Lucija Lep, Sonja Ferš
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm)
trije snopiči skupaj 483 strani in 89 strani rešitev
barvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek za devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno do vključno šolskega leta 2007/08
ISBN:
961-6368-09-5
Dosegljivost:
Razprodano; na voljo nova matematika za 7. razred devtletke in sicer Matematika za radovedneže 7/9
 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Ponavljanje v začetku šolskega leta
 • Naravna števila
 • Racionalna števila - ulomki
 • Računske operacije z ulomki
 • Izrazi
 • Preslikave in transformacije
 • Geometrijske oblike
 • Procentni račun
 • Funkcija in koordinatni sistem
 • Enačbe in neenačbe
 • Obdelava podatkov
 • Obseg - ploščina