DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do vključno šolskega leta 2007/08.


Učbenik tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Igraje v matematiko 7 - učbenik
Sonja Hernja

Komplet Igraje v matematiko 7/9 vsebuje učbenik in delovni zvezek. Vsa gradiva so potrjena pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje RS.

Založba Pikal za naslednje leto pripravlja nov komplet gradiva za 7. razred devetletne osnovne šole.

Učbenik je usklajen s prenovljenim učim načrtom za pouk matematike v 7. razredu devetletke, torej s:
 • cilji,
 • standardi znanja,
 • vsebinami.
Prirejen je razvojni stopnji učenca glede:
 • obsega,
 • vsebine,
 • jezika,
 • oblikovanosti,
 • estetskega videza.
V posameznih sklopih učbenika so z rešenimi zgledi podani didaktično metodični koraki in postopki reševanja nalog.


Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Igraje v matematiko 7 - učbenik,
učbenik za pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Sonja Hernja
Recenzenti:
dr. Jože Lep, Lucija Lep, Sonja Ferš
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 129 strani
barvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
učbenik za devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno do vključno šolskega leta 2007/08
ISBN:
961-6368-08-7
Dosegljivost:
Razprodano; na voljo nova matematika za 7. razred devtletke in sicer Matematika za radovedneže 7/9Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Ponavljanje v začetku šolskega leta
 • Naravna števila
 • Racionalna števila - ulomki
 • Računske operacije z ulomki
 • Izrazi
  - računalo
 • Preslikave in transformacije
 • Geometrijske oblike
  - trikotnik
  - štirikotnik
 • Procentni račun
 • Funkcija in koordinatni sistem
 • Enačbe in neenačbe
 • Obdelava podatkov
 • Obseg in ploščina