DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 7 - delovni zvezek
Jože Senekovič, Mojca Gazvoda

Delovni zvezek Matematika za radovedneže 7 je dopolnilo k učbeniku.

Vsebuje naloge, ki so namenjene klasičnim oblikam utrjevanja, in naloge, ki so primerne za utrjevanje v treh nivojskih skupinah, kar predvideva Pravilnik o nivojskem pouku.
V 1. skupini bodo reševali naloge manj uspešni učenci. V 2. skupini bodo reševali naloge povprečni učenci. V 3. skupini bodo reševali naloge sposobnejši učenci. Učencem so omogočeni prehodi z nivoja na nivo.

Odlika delovnega zvezka je tudi ta, da učenec vanj neposredno piše in je lahko uporaben za domače delo ter dopolnilni in dodatni pouk.

K delovnemu zvezku so v posebnem snopiču dodane rešitve, ki omogočajo učencem, učiteljem in staršem sprotno informacijo o pravilnosti reševanja. Sprotna povratna informacija učence motivira za nadaljno delo in prehod na višji nivo.

Posebnost na našem trgu je priloga delovnemu zvezku »Da ne pozabim«. Gre za tanki zvezek, ki vsebuje kratke povzetke najpomembnejših znanj posameznih sklopov. S priloženimi nalogami učeni utrdijo, ponovijo ali preverijo znanja vsebinskega sklopa pred šolskimi preizkusi znanja ali pred izvedbo nacionalnega preverjanja znanja tako v 6. kot v 9. razredu. Avtorji se zavedamo, da učenci uporabljajo v glavnem učbenike iz učbeniškega sklada, le tako so jim najpomembnejši povzetki vedno na razpolago.

Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  kvalitetno didaktično in metodično posredovana znanja v učbeniku,
  možnosti individualnega učenja in poučevanja,
  velika izbira primerov in nalog za diferenciacijo tako v učbeniku kot v delovnem zvezku,
  poudarek sistematičnem razvoju algebrskih struktur,
  povezovanje znanja z življenjskimi primeri,
  zbirka »Da ne pozabim«, ki omogoča trajnost utrjevanja in preverjanja,
  pestrost in raznovrstnost primerov in nalog, ki omogočajo učencem pridobivanje izkušenj na različnih taksonomskih ravneh,
  podpora učiteljem pri načrtovanju pouka z uporabo priročnika in pripravljenih nalog posameznih sklopov.
 


Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 7 - delovni zvezek,
delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Jože Senekovič, Mojca Gazvoda
Recenzenti:
dr. Bojan Hvala, Karmen Zinrajh
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm),
276 strani + 68 strani rešitev + 40 strani dodatka Da ne pozabim
barvni tisk
Leto izida:
2012
Vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek za devetletno osnovno šolo
ISBN:
978-961-6868-05-1
Cena:
21,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Naravna števila
 • Ulomki
 • Transformacija ravnine
 • Seštevanje in odštevanje ulomkov
 • Trikotniki
 • Množenje in deljenje ulomkov. Izrazi. Enačbe in neenačbe.
 • Štirikotniki
 • Obsegi in ploščine
 • Odstotki
 • Odvisnost količin. Obdelava podatkov.
 • Matematični izzivi


Vzorčne strani Vzorčne strani
Dodatne naloge - Uporaba evra

Adobe Acrobat dokument (*.pdf); 666kb

Dodatne naloge - Uporaba evra v obliki Adobe Acrobat (.pdf)

Za ogled vzorčnih strani potrebujete Adobe Reader. Z desnim miškinim gumbom kliknite na zgornjo povezavo in nato iz menuja izberite Shrani povezavo kot oz. Save Target As...