DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo vsaj do šolskega leta 2021/22.


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 7 - učbenik
Jože Senekovič, Mojca Gazvoda

Komplet Matematika za radovedneže 7, ki je prvič izšel za šolsko leto 2003/04, obsega učbenik, delovni zvezek s priloženo zbirko »Da ne pozabim« in priročnik za učitelje s priloženimi nalogami za preverjanje posameznih sklopov.

Učbenik je potrjen s strani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS. Celotno gradivo je v skladu z veljavnim učnim načrtom, hkrati pa sledi sodobnim trendom in pristopom k poučevanju, predvsem individualizaciji pouka in pridobivanju ustreznih kompetenc. Gradivo je prilagojeno razvojni stopnji učencev glede na:
 • obseg,
 • vsebino,
 • izbiro primerov,
 • jezik in slikovna gradiva.
Poudarjamo velike možnosti individualizacije dela, saj je učbenik zasnovan tako, da lahko učenec tudi samostojno osvaja znanja in dosega predpisane cilje. Zgledi, pojasnila, utemeljitve in nasveti omogočajo tako učencu, kot njihovim staršem spremljanje razvoja otrokovega znanja. Učitelju komplet omogoča učinkovito načrtovanje in sistematično utemeljeno posredovanje pojmov, postopkov in drugih znanj. Poseben poudarek so zgledi in naloge s področja vzorcev, problemskih znanj in povezovanja znanj. Tako je učencu omogočeno pridobivanje in razvijanje predpisanih kompetenc.

Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  kvalitetno didaktično in metodično posredovana znanja v učbeniku,
  možnosti individualnega učenja in poučevanja,
  velika izbira primerov in nalog za diferenciacijo tako v učbeniku kot v delovnem zvezku,
  poudarek sistematičnem razvoju algebrskih struktur,
  povezovanje znanja z življenjskimi primeri,
  zbirka »Da ne pozabim«, ki omogoča trajnost utrjevanja in preverjanja,
  pestrost in raznovrstnost primerov in nalog, ki omogočajo učencem pridobivanje izkušenj na različnih taksonomskih ravneh,
  podpora učiteljem pri načrtovanju pouka z uporabo priročnika in pripravljenih nalog posameznih sklopov.
 

Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 7 - učbenik,
učbenik za pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Jože Senekovič, Mojca Gazvoda
Recenzenti:
dr. Bojan Hvala, Karmen Zinrajh
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 172 strani + 32 strani rešitev
barvni tisk
Leto izida:
2012
Vrsta učnega gradiva:
učbenik za devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno vsaj do šolskega leta 2021/22 - že potrjeno po novem (2011) učnem načrtu
ISBN:
978-961-6868-04-4
Cena:
16,20 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Naravna števila
 • Ulomki
 • Transformacija ravnine
 • Seštevanje in odštevanje ulomkov
 • Trikotniki
 • Množenje in deljenje ulomkov. Izrazi. Enačbe in neenačbe.
 • Štirikotniki
 • Obsegi in ploščine
 • Odstotki
 • Odvisnost količin. Obdelava podatkov.
 • Matematični izzivi