DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
SlomaUčiteljem priporočamo, da si ogledajo tudi:
 Priloga za učitelje
    pri doseganju ciljev
    poslušanja


Slovenščina je moj jezik 7
Zdenka Hiti Kalinger, Janja Škapin Krhlikar

Samostojni delovni zvezek Slovenščina je moj jezik 7 za 7. razred devetletne osnovne šole je izšel leta 2003 in ga učenci že uporabljajo v učnem procesu.

Delovni zvezek Slovenščina je moj jezik 7/9 je sodobno, didaktično in oblikovno privlačno gradivo, v kateremu so besedila izbrana tako, da so vajam za razumevanje in tvorjenje besedila dodane naloge za bogatenje jezikovnega znanja. Postopnost v zahtevnosti nalog omogoča, da je delovni zvezek primeren za učence z različnimi izkušnjami in predznanjem. Učitelj učence usmerja, spodbuja k jezikovnim dejavnostim ter mu obenem pomaga pridobiti tista znanja, ki ga usposabljajo za boljšo komunikacijo z jezikovnim okoljem. Vaje v delovnih zvezkih predvidevajo različne učne oblike, kar popestri šolsko delo, učence pa spodbuja k aktivnemu pogovarjanju s sošolci.

Delovnemu zvezku so dodane rešitve, ki omogočajo sprotno preverjanje osvojenega znanja tako učencem kot njihovim staršem.


Aktivno poslušanje je ena izmed bistvenih dejavnosti pri obravnavi neumetnostih besedil. Besedila, ki so namenjena predvsem poslušanju, niso vsebovana v delovnih zvezkih, ampak so v posebni prilogi, ki je namenjena le učiteljem. Za brezplačno zgoščenko z besedili za poslušanje pokličite založbo ICO.


Oglejte si tudi:
    Priloga za učitelje pri doseganju ciljev poslušanja
 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenščina je moj jezik 7,
delovni zvezek za pouk slovenščine v 7. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Zdenka Hiti Kalinger, Janja Škapin Krhlikar
Recenzenti:
dr. Viktor Majdič, Marijan Cedilnik, prof.
Ilustracije:
Vojko Aleksič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Vojko Aleksič, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 198 strani in 22 strani rešitev
barvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek z rešitvami in prilogo za učitelje (na zgoščenki)
ISBN:
978-961-6868-22-8
Cena:
14,80 EUR
Dosegljivost:
RazprodanoKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • NAJ SE VAM PREDSTAVIM
 • POGOVARJAM SE
  Kaj je sporočanje, Pogovor, Pogajanje in utemeljevanje, Premi govor, Odvisni govor, Dvopičje
 • PIŠEM PISMO
  Pismo, Vrste pisem, Oblika pisma, Pisemski bonton
 • VABIM TE
  Vabilo, Neuradno in uradno vabilo, Stičnost ločil
 • KULTURNI PROGRAM
  Časovno razmerje, Vzročno-posledično razmerje, Namerno razmerje, Pogojno razmerje
 • POROČAM
  Poročilo
 • OPRAVIČUJEM SE
  Opravičilo, Uradno in neuradno opravičilo
 • ZNAMENITI SLOVENCI
  Opis življenja znane osebe, Baron Jurij Vega - slovenski matematik, Svojilni zaimki, Povratni svojilni zaimek, Kazalni zaimki, Oziralni zaimki, Vprašalni zaimki, števniki, Krajšave
 • OBNAVLJAM BESEDILO
  Strnjena in podrobna obnova, Zlatorog
 • OPISUJEM KRAJ
  Goče - ena najlepših slovenskih vasi, Libeliče - vas ob meji, Samostalnik, Prva ženska sklanjatev, Druga ženska sklanjatev, Tretja ženska sklanjatev, Prva moška sklanjatev, Druga moška sklanjatev, Tretja moška sklanjatev, Prva srednja sklanjatev, Posebna srednja sklanjatev
 • ZRNA MODROSTI
  Stalne besedne zveze
 • SLOVENCI PO SVETU
  Slovenski kostanjarji na Dunaju, Glagol, Glagolski naklon
 • OPISUJEM PREDMET
  Opis predmeta, Brod pri Ižakovcih
 • TAKO SO SE IGRALI VČASIH
  Poved in stavek, Enostavčna in večstavčna poved, Vezniki, Sestavine stavka, stavčni členi
 • ŠPORTNI PROGRAM
 • ZEMLJA JE NAŠ DOM
  Povedek, Osebek, Predmet, Prislovna določila
 • KAKO NAPISATI PRIVLAČNO PRIPOVEDOVALNO BESEDILO?
  Pripovedovalno besedilo
 • IZRAŽAM SE TAKO IN DRUGAČE
  Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede
 • ŽE OHRANJENE SKRIVNOSTI
  Opis naravnega pojava, Rečne mrtvice na Muri, Predlogi
 • ALI TE RES POZNAM, MOJA DOMOVINA?
  Slovenija, Raba velikih in malih črk
 • TELETEKST