DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do vključno šolskega leta 2010/11.


Učbenik tržimo v sodelovanju z založbo Pikal d.o.o.

Vrata v likovni svet 7 - vzgoja
<STRONG>Borko Tepina</STRONG>, Tanja Špenko, Inge Ivartnik, Dragana Davitkova Erič

Zgoščenka Vrata v likovni svet 7 - likovna vzgoja, ki jo lahko uporabljajo tako učitelji likovne vzgoje, kot učenci, pri pouku likovne vzgoje in snovanja ali doma, pomeni nov pristop pri obravnavanju snovi, ki je namenjena razvijanju sposobnosti za estetsko dojemanje učenk in učencev in spoznavanju vseh področij likovnih umetnosti.

Gradivo zgoščenke je usklajeno z učnim načrtom za sedmi razred devetletke, ki ga je potrdil Strokovni svet za splošno izobraževanje.

Snov na zgoščenki je podana zelo jedrnato, v skladu z medijem slikovnega prikaza, ki to omogoča. Slikam so dodani tudi avdio dodatki, ki pripomorejo k še bolj učinkovitemu podoživetju njene vsebine.
Animacije in slikovni primeri so izvedeni z uporabo različnih računalniških tehnik, s tem pa je omogočeno tudi spoznavanje računalniških tehnik, ki nam s svojimi simulacijskimi zmožnostmi omogočajo še boljši približek k obravnavani snovi pa tudi poznavanje samih računalniških tehnik.

Medij zgoščenke omogoča veliko hitrejše in učinkovitejše posredovanje snovi od običajnega tiskanega gradiva, saj ekranizacija predmetnega gradiva na zgoščenki temelji v prvi vrsti na vidnih sporočilih, ki so likovnemu jeziku najbližja.

Prednosti takšne predstavitve je več:
  omogoča uporabo vseh oblik slikovnih prikazov, od statične do gibljive slike, filmskih prikazov in animacije, ki so med vsemi najbolj nazorni in nadomestijo veliko odvečne verbalne razlage
  mnogi pojmi iz likovnega področja so z besedami veliko težje izrazljivi, ker jim je slikovni prikaz bližji, zato je zgoščenka v pomoč tako učiteljicam in učiteljem, ki si z njeno uporabo prihranijo veliko truda, kot učenkam in učencem, ki tako snov lažje dojamejo
  slikovni material je v večini primerov povečan preko površine celega ekrana, s tem pa so tudi primeri jasnejši in še toliko bolj nazorni
  na ta način je prihranjeno veliko več časa za praktično delo, s čimer so tudi likovni vzgoji in snovanju odmerjene ure veliko bolje izkoriščene
  zgoščenka je opremljena s številnimi primeri iz domače in svetovne zgodovine likovne umetnosti, s čimer nudi dobro podlago za pridobivanje temeljne splošne izobrazbe, kamor nedvomno spada tudi poznavanje spomenikov s področja likovnih umetnosti.
  snov in slikovni material je namenjen tudi razširitvi znanja s področja številnih poklicev, tako s področja umetnosti, kot oblikovanja, industrijske grafike, mode, komunikologije, prostorskega oblikovanja in arhitekture, umetnostne zgodovine in drugih
  medij zgoščenke omogoča ekranizacijo tako na osebnih računalnikih, kot tudi večje projekcije na platnu, s čimer je omogočeno skupinski ogled večjemu številu učencev naenkrat.


Način uporabe

Učenci lahko samostojno in po svojih nagnjenjih in željah svobodno izbirajo smer ogleda snovi. Zaporedje ogleda posameznih sekvenc sicer ni nevažno, vendar pa način uporabe spominja na "surfanje" po internetu, ki razvija učenčevo sposobnost samostojnega izbiranja snovi ob hkratnem vračanju na že obiskane strani. Ob razvijanju vizualnega pomnenja hkrati s tem razvijamo učenčevo sposobnost za odkrivanje vsebinskih povezav in odnosov med različnimi obravnavanimi temami.

Navzkrižno sprehajanje po gradivu učencem in učenkam omogoča svobodno izbiranje primerov in spodbuja k ustvarjalnemu pristopu do obravnavane snovi.

Posebno vlogo ima skupinski ogled CD-jev, ki omogoča ogled večjemu številu učenk in učencev istočasno. Takšen način ogleda omogoča tudi razvitje dialoga med učenci in med učenci in pedagogom, kar še dodatno pripomore k razjasnevanju snovi in spodbuja učenčevo prizadevnost in ustvarjalnost. Učenke in učenci lahko zgoščenko uporabijo v šoli ali doma. Glede na to, da je digitalna projekcija likovne vzgoje in zlasti snovanja mišljena tudi kot pomoč pri izbiri poklicne usmeritve, je večkratna uporaba tega programa dobrodošla.

Ekranizacija snovi ima tudi to lastnost, da spodbuja radovednost, s čimer se tudi povečuje njena uporabnost in njen izkoristek. Učenke in učence navaja k uporabi računalnika, ki je eden od pripomočkov in ki sodi v sam okvir učnega programa. Računalnik kot orodje omogoča hitro prehajanje na pridobivanje dodatnega znanja s pomočjo interneta in navaja na "virtualni" ogled svetovne umetnosti s pomočjo internetnih strani muzejev in galerij. Lahko je tudi dopolnilno orodje pri zapolnitvi ur v prostem času ali pri nadomeščanju odpadlih ur. S tem pa sta njegov izkoristek in upravičenost še večja.Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Vrata v likovni svet 7 - vzgoja,
učbenik na zgoščenki za pouk likovne vzgoje v 7. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Borko Tepina, Tanja Špenko, Inge Ivartnik, Dragana Davitkova Erič
Recenzenti:
Črtomir Frelih, Janko Testen
Konzultacije:
Jožef Muhovič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Vojko Aleksič, Borko Tepina, Tin Aleksič, Studio Cotič Trojer, Peter Pavlin
Obseg:
zgoščenka (CD-ROM)
potrebujete računalnik z operacijskim sistemom Windows in vsaj 300 MHz procesorjem
Leto izida:
2004
Vrsta učnega gradiva:
učbenik na zgoščenki
Veljavnost:
potrjeno do vključno šolskega leta 2010/11
ISBN:
961-6368-25-7
Cena:
14,20 EUR
Dosegljivost:
Razprodano