DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo vsaj do šolskega leta 2021/22.


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 9 - učbenik
Jožica Smogavec, Cvetka Govejšek

Celotni komplet Matematika za radoveneže 9, ki je prvič izšel za šolsko leto 2003/04, vsebuje učbenik, delovni zvezek in priročnik za učitelje na zgoščenki.

Komplet je logično nadaljevanje kompleta Matematika za radovedneže 8 in ostalih gradiv (celoten komplet vsebuje učbenike, delovne zvezke in priročnike za učitelje od 4. do 9. razreda devetletke) za pouk matematike v devetletni osnovni šoli.

Vsa gradiva so potrjena za uporabo v 9. razredu devetletne osnovne šole s strani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS.

Za pristop do učencev, do učne snovi in do načina poučevanja potrebujemo učbenik, ki bo:
 • ustrezal predpisanemu učnemu načrtu,
 • razumljiv in primeren otrokovim sposobnostim.
Slednje smo uresničili tako, da smo razlago učne snovi ter naloge za utrjevanje in vajo razčlenili in razdelili v tri skupine (tri zahtevnostne stopnje).
V 1. skupini smo učno snov razložili na minimalnem in temeljnem nivoju. Razlagi smo dodali še zglede reševanja nalog in naloge za vajo. Učenci, ki zmorejo več, bodo nadaljevali na nivoju 2. skupine, s tem razširili temeljne učne cilje in utrdili učno snov z zastavljenimi nalogami. Učenec, ki bo v 3. skupini, bo potreboval manj časa za osvojitev minimalnih in temeljnih ciljev prvih dveh skupin, zato bo lahko z znanji in nalogami 3. skupine svoje znanje poglobil in razširil.
Delo po posameznih skupinah je označeno z različnimi barvami, značilnimi za posamezno skupino.

Ob pojasnjevanju matematičnih dejstev, postopkov in vsebin smo upoštevali dolgoletne izkušnje, pridobljene med delom z učenci.

Vabimo vas, učitelji in učenci, da posežete po učbeniku in z njegovo pomočjo odkrivate matematiko.


Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.

 

Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 9 - učbenik,
učbenik za pouk matematike v 9. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Jožica Smogavec, Cvetka Govejšek
Recenzenti:
dr. Bojan Hvala, Jože Senekovič
Ilustracije:
Tina Švajger
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 264 strani + 52 strani rešitev
barvni tisk
Leto izida:
2012
Vrsta učnega gradiva:
učbenik za devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno vsaj do šolskega leta 2021/22 - že potrjeno po novem (2011) učnem načrtu
ISBN:
978-961-6287-88-3
Cena:
17,10 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Izrazi
 • Enačbe
 • Medsebojna lega geometrijskih elementov
 • Koordinatna ravnina, linearna funkcija
 • Premo in obratno sorazmerje
 • Podobnost
 • Prizma, valj
 • Piramida, stožec, krogla
 • Obdelava podatkov
 • Izzivi, Tabele


Vzorčne strani Vzorčne strani
Posodobljene strani učbenika - Uporaba evra

Adobe Acrobat dokument (*.pdf); 879kb


Na voljo je tudi ogled dodatnih nalog z uporabo evra. Glej Matematika za radovedneže 9 - delovni zvezek.

Posodobljene strani učbenika - Uporaba evra v obliki Adobe Acrobat (.pdf)

Za ogled vzorčnih strani potrebujete Adobe Reader. Z desnim miškinim gumbom kliknite na zgornjo povezavo in nato iz menuja izberite Shrani povezavo kot oz. Save Target As...