DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT
Iz vsebine. Klikni na stran za povecavo

Stran 5; Klikni za povecavo
Stran 8; Klikni za povecavo
Stran 16; Klikni za povecavo


Časovna premica slovenske književnosti
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Časovna premica slovenske književnosti podaja zgoščen pregled slovenske književnosti po književnih obdobjih, in sicer od srednjega veka do sodobne književnosti.

Predstavlja univerzalni učni pripomoček, saj je namenjen tako učencem v osnovnih šolah kot v različnih srednješolskih programih, za osvežitev znanja pa je dobrodošel v vsakem gospodinjstvu.

Gradivo je v skladu z učnim načrtom za pouk slovenščine v gimnazijah in se prilagaja predpisanim učbenikom (Svet književnosti in Branja). Obdobja v slovenski književnosti so predstavljena z glavnimi značilnostmi in s ključnimi predstavniki ter naslovi njihovih del. K lažjemu osvajanju znanja pa pripomoreta tudi barvitost in oblikovanje po posameznih obdobjih.

Ena od številnih prednosti tega učnega pripomočka je gotovo ta, da so iz obsežnega učnega gradiva tehtno izbrani podatki, ki predstavljajo ogrodje srednješolskega znanja slovenske književnosti. Če učenec osvoji to temeljno znanje, je nadaljnje učenje zanj dosti lažje.


Zaradi dobrega odziva ob izdaji premice smo se v letu 2005 odločili izdati plakat časovne premice slovenske književnost, ki še pripomore k preglednosti, leta 2006 pa smo naše delo razširili z Časovno premico svetovne književnosti.Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Časovna premica slovenske književnosti
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Recenzenti:
Vlasta Jemec, prof.; Janja Perko, prof.; Nada Fajdiga, prof.
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Studio Signum d. o. o.
Obseg:
176 x 240mm, 32 strani
dvobarvni tisk
Leto izida:
2005
Zbirka:
Priročniki, št. 23
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za osnovnošolce in srednješolce
ISBN:
961-6287-33-8
Cena:
8,50 EUR
Dosegljivost:
na zalogi
 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
Časovna premica
SREDNJI VEK
Predstavniki
Cerkvena književnost,
Ljudsko slovstvo
Značilnosti
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
Predstavniki,
Značilnosti
PROTIREFORMACIJA IN BAROK
Predstavniki,
Značilnosti
RAZSVETLJENSTVO
Predstavniki,
Značilnosti
ROMANTIKA
Predstavniki,
Poučna književnost,
Jezikoslovje
Značilnosti
REALIZEM
Predstavniki,
Značilnosti
SLOVENSKA MODERNA
Predstavniki,
Sopotniki moderne,
Značilnosti
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST MED MODERNO IN SODOBNOSTJO
Predstavniki,
Značilnosti
SODOBNA KNJIŽEVNOST
Predstavniki
Pesništvo,
Pripovedništvo,
Dramatika,
Mladinska literatura
Značilnosti
Pesništvo/lirika,
Pripovedništvo,
Dramatika,
Književnost slovenskih izseljencev
NAMESTO UVODA IN ZAKLJUČKA TER VIROV IN LITERATURE
RECENZIJE