DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTGeografija na maturi 2016
Dušan Matičič

Priročnik Geografija na maturi 2016 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Dušan Matičič
  Geografija na maturi 2018 Geografija na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Geografija na maturi 2016 obsega vse teme, ki jih je določila republiška predmetna komisija za predmet geografije.

V izogib monotonosti je pisan čim bolj plastično in učinkovito, obogaten tudi z viri, zemljevidi, shemami in slikami. Maturantom in maturantkam skuša približati občutek prave mature ter jih s tem razbremeniti. Priročnik je razdeljen na več poglavij, ki se med seboj nadgrajajo in dopolnjujejo. 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Geografija na maturi 2016
Avtor:
Dušan Matičič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
210 x 149 mm, 168 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2015
Zbirka:
Priročniki, št. 67
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-50-1
Cena:
14,30 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
SPREMNA BESEDA
I. OBČA GEOGRAFIJA

1. NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE
ENDOGENE IN EKSOGENE SILE
WEGENERJEVA TEORIJA O POTOVANJU KONTINENTOV
LITOSFERSKE PLOŠČE
VULKANI, POTRESI, GUBANJA IN RAZLAMLJANJA
NASTANEK KAMNIN
2. POVRŠINSKE OBLIKE
TIPI RELIEFA

Rečni relief
Ledeniški relief
Vetrni relief in puščave
Kraški relief

VRSTE KRASA

Obalni relief
Obalne reliefne oblike

ZNAČILNI TIPI OBAL
3. PODNEBJE
PODNEBNI ELEMENTI IN DEJAVNIKI
TEMPERATURA ZRAKA IN SEGREVANJE OZRAČJA
VLAGA V ZRAKU
VRSTE PADAVIN
ZRAČNI TLAK, VETER IN ZRAČNA KROŽENJA

Krajevno kroženje zraka
Kroženje zraka v ciklonih in anticiklonih
Planetarno kroženje zraka

TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI

Podnebja tropskega ali vročega pasu
Podnebja subtropskega pasu
Podnebja zmerno toplega pasu
Podnebja subpolarnega in polarnega pasu
Gorska podnebja

4. PRST
SESTAVA PRSTI
LASTNOSTI PRSTI
ZNAČILNE PRSTI PO SVETU
5. RASTLINSTVO
SKUPINE RASTLIN
6. VODOVJE
VODE NA KOPNEM

Tekoče vode
Pomen tekoče vode za človeka
Jezera
Podzemeljske vode

SVETOVNO MORJE

Fizikalne lastnosti morske vode
Gibanje morske vode
Pomen morja za človeka

7. PREBIVALSTVO
RAZPOREDITEV IN GOSTOTA PREBIVALSTVA
GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV
TEORIJA DEMOGRAFSKEGA PREHODA
SELITVE
SESTAVA PREBIVALSTVA

Biološka sestava
Družbene sestave prebivalstva
Ekonomska sestava
Verska sestava
Narodna sestava prebivalstva
Jezikovna in izobrazbena sestava prebivalstva

8. NASELJA
Mesta
9. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
KMETIJSTVO
ENERGETIKA IN INDUSTRIJA

Industrija

PROMET
TURIZEM

II. REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA

AZIJA
1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
Vodne značilnosti
Rastlinstvo in podnebje
2. PREBIVALSTVO
Verska pripadnost
3. KMETIJSTVO

AFRIKA
1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
Kamnine in površje
Vodne razmere in suše
2. KMETIJSTVO
3. RUDARSTVO IN ENERGETIKA

LATINSKA AMERIKA
1. SREDNJA AMERIKA
Naravne značilnosti
Gospodarske značilnosti
2. JUŽNA AMERIKA
Naravne značilnosti
Družbene značilnosti
Delitev
Karibski del
Andsko-Indijanska Južna Amerika
Brazilija
Južna Amerika srednjih geografskih širin
Razvojne stopnje Latinske Amerike

SEVERNA AMERIKA (Angloamerika)
1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
2. PREBIVALSTVO
3. KMETIJSTVO
4. INDUSTRIJA
5. URBANIZACIJA
6. KANADA

AVSTRALIJA IN OCEANIJA
1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
2. PREBIVALSTVO
3. GOSPODARSTVO
Kmetijstvo
Rudarstvo in industrija

III. REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE
1. LEGA IN POLOŽAJ
2. NARAVNE ZNAČILNOSTI
Geologija
Površje
Podnebje
Prst
Rastlinstvo

SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI V EVROPI
1. PREBIVALSTVO
Migracije
2. GOSPODARSTVO
3. PROMET

REGIJE EVROPE
1. SEVERNA EVROPA
NORDIJSKE DRŽAVE

Naravne značilnosti
Prebivalstvo in gospodarstvo
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Jeklarstvo in železarstvo
Energetika
Ribolov
Ekologija

PRIBALTSKE DRŽAVE
2. ZAHODNA EVROPA
NARAVNE ZNAČILNOSTI
DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
VELIKA BRITANIJA
REPUBLIKA IRSKA
DRŽAVE BENELUKSA
FRANCIJA
3. JUŽNA EVROPA
IBERSKI POLOTOK

Naravne značilnosti
Gospodarstvo

APENINSKI POLOTOK

Naravne značilnosti
Prebivalstvo
Gospodarstvo

GRČIJA
4. SREDNJA EVROPA
NARAVNE ZNAČILNOSTI
DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
KMETIJSTVO
5. JUGOVZHODNA EVROPA
NARAVNE ZNAČILNOSTI
DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
GOSPODARSTVO
6. VZHODNA EVROPA
PODNEBJE IN PRSTI
PREBIVALSTVO
KMETIJSTVO
INDUSTRIJA

IV. GEOGRAFIJA SLOVENIJE

NASTANEK DRŽAVE

NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE SLOVENIJE
1. RELIEF
2. PODNEBJE
3. PRST IN RASTLINSTVO
4. VODOVJE
Kraške vode
Onesnaženost voda
Podtalnica
Mokrišča in poplave

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE
1. KMETIJSTVO
2. ENERGETIKA IN SUROVINE
3. INDUSTRIJA
Industrijske panoge v Sloveniji
4. PROMET
Žlezniški promet
Cestni promet
Morski in letalski promet
5. TURIZEM
6. PREBIVALSTVO
Selitve
Narodne manjšine v Sloveniji
7. NASELJA
8. EKOLOGIJA

GEOGRAFSKA ČLENITEV SLOVENIJE
1. ALPSKE POKRAJINE
Julijske alpe
Kamniško-savinjske alpe
Karavanke
2. PREDALPSKE POKRAJINE
Zahodno predalpsko hribovje
Vzhodno predalpsko hribovje
Severovzhodno predalpsko hribovje
Ljubljanska kotlina
3. OBSREDOZEMSKE POKRAJINE IN JADRANSKO MORJE
Flišne regije
Kraška regija
4. DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
Visoke dinarske planote
Nizke dinarske planote notranjske Slovenije (Nizki dolenjski Kras)
5. OBPANONSKE POKRAJINE

LITERATURA