DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTGeografija na maturi 2017
Dušan Matičič

Priročnik Geografija na maturi 2017 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Dušan Matičič
  Geografija na maturi 2018 Geografija na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Geografija na maturi 2017 obsega vse teme, ki jih je določila republiška predmetna komisija za predmet geografije.

V izogib monotonosti je pisan čim bolj plastično in učinkovito, obogaten tudi z viri, zemljevidi, shemami in slikami. Maturantom in maturantkam skuša približati občutek prave mature ter jih s tem razbremeniti. Priročnik je razdeljen na več poglavij, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Geografija na maturi 2017
Avtor:
Dušan Matičič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
210 x 146 mm, 168 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2016
Zbirka:
Priročniki, št. 71
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-74-7
Cena:
14,30 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • SPREMNA BESEDA
 • I. OBČA GEOGRAFIJA
  • 1. NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE
   • ENDOGENE IN EKSOGENE SILE
   • WEGENERJEVA TEORIJA O POTOVANJU KONTINENTOV
   • LITOSFERSKE PLOŠČE
   • VULKANI, POTRESI, GUBANJA IN RAZLAMLJANJA
   • KAMNINE
   • TIPI KAMNIM GLEDE NA KEMIJSKO SESTAVO
   • TIPI KAMNIM GLEDE NA NASTANEK
  • 2. POVRŠINSKE OBLIKE
   • TIPI RELIEFA
    • REČNI RELIEF
    • LEDENIŠKI RELIEF
    • VETRNI RELIEF IN PUŠČAVE
    • KRAŠKI RELIEF
     • VRSTE KRASA
    • OBALNI RELIEF
    • OBALNE RELIEFNE OBLIKE
     • ZNAČILNI TIPI OBAL
  • 3. PODNEBJE
   • PODNEBNI ELEMENTI IN DEJAVNIKI
   • TEMPERATURA ZRAKA IN SEGREVANJE OZRAČJA
   • VLAGA V ZRAKU
   • VRSTE PADAVIN
   • ZRAČNI TLAK, VETER IN ZRAČNA KROŽENJA
    • KRAJEVNO KROŽENJE ZRAKA
    • KROŽENJE ZRAKA V CIKLONIH IN ANTICIKLONIH
    • PLANETARNO KROŽENJE ZRAKA
   • TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI
    • PODNEBJA TROPSKEGA ALI VROČEGA PASU
    • PODNEBJA SUBTROPSKEGA PASU
    • PODNEBJA ZMERNO TOPLEGA PASU
    • PODNEBJA SUBPOLARNEGA IN POLARNEGA PASU
    • GORSKA PODNEBJA
  • 4. PRST
   • SESTAVA PRSTI
   • LASTNOSTI PRSTI
   • ZNAČILNE PRSTI PO SVETU
  • 5. RASTLINSTVO
   • SKUPINE RASTLIN
  • 6. VODOVJE
   • VODE NA KOPNEM
   • TEKOČE VODE
   • POMEN TEKOČE VODE ZA ČLOVEKA
   • JEZERA
   • PODZEMELJSKE VODE
   • SVETOVNO MORJE
   • FIZIKALNE LASTNOSTI MORSKE VODE
   • GIBANJE MORSKE VODE
   • POMEN MORJA ZA ČLOVEKA
  • 7. PREBIVALSTVO
   • RAZPOREDITEV IN GOSTOTA PREBIVALSTVA
   • GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV
   • TEORIJA DEMOGRAFSKEGA PREHODA
   • SELITVE
   • SESTAVA PREBIVALSTVA
    • BIOLOŠKA SESTAVA
    • DRUŽBENE SESTAVE PREBIVALSTVA
    • EKONOMSKA SESTAVA
    • VERSKA SESTAVA
    • NARODNA SESTAVA PREBIVALSTVA
    • JEZIKOVNA IN IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
  • 8. NASELJA
   • MESTA
  • 9. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
   • KMETIJSTVO
   • ENERGETIKA IN INDUSTRIJA
    • INDUSTRIJA
   • PROMET
   • TURIZEM
 • II. REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA
  • AZIJA
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • VODNE ZNAČILNOSTI
    • RASTLINSTVO IN PODNEBJE
   • 2. PREBIVALSTVO
    • VERSKA PRIPADNOST
   • 3. KMETIJSTVO
  • AFRIKA
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • KAMNINE IN POVRŠJE
    • VODNE RAZMERE IN SUŠE
   • 2. KMETIJSTVO
   • 3. RUDARSTVO IN ENERGETIKA
  • LATINSKA AMERIKA
   • 1. SREDNJA AMERIKA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI
   • 2. JUŽNA AMERIKA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • DELITEV
    • KARIBSKI DEL
    • ANDSKO-INDIJANSKA JUŽNA AMERIKA
    • BRAZILIJA
    • JUŽNA AMERIKA SREDNJIH GEOGRAFSKIH ŠIRIN
    • RAZVOJNE STOPNJE LATINSKE AMERIKE
  • SEVERNA AMERIKA (Angloamerika)
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
   • 2. PREBIVALSTVO
   • 3. KMETIJSTVO
   • 4. INDUSTRIJA
   • 5. URBANIZACIJA
   • 6. KANADA
  • AVSTRALIJA IN OCEANIJA
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
   • 2. PREBIVALSTVO
   • 3. GOSPODARSTVO
    • KMETIJSTVO
    • RUDARSTVO IN INDUSTRIJA
 • III.REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE
  • NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE
   • 1. LEGA IN POLOŽAJ
   • 2. NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • GEOLOGIJA
    • POVRŠJE
    • PODNEBJE
    • PRST
    • RASTLINSTVO
  • SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI V EVROPI
   • 1. PREBIVALSTVO
    • MIGRACIJE
   • 2. GOSPODARSTVO
   • 3. PROMET
  • REGIJE EVROPE
   • 1. SEVERNA EVROPA
    • NORDIJSKE DRŽAVE
     • NARAVNE ZNAČILNOSTI
     • PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO
     • KMETIJSTVO
     • GOZDARSTVO
     • JEKLARSTVO IN ŽELEZARSTVO
     • ENERGETIKA
     • RIBOLOV
     • EKOLOGIJA
    • PRIBALTSKE DRŽAVE
   • 2. ZAHODNA EVROPA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • VELIKA BRITANIJA
    • REPUBLIKA IRSKA
    • DRŽAVE BENELUKSA
    • FRANCIJA
   • 3. JUŽNA EVROPA
    • IBERSKI POLOTOK
     • NARAVNE ZNAČILNOSTI
     • GOSPODARSTVO
    • APENINSKI POLOTOK
     • NARAVNE ZNAČILNOSTI
     • PREBIVALSTVO
     • GOSPODARSTVO
    • GRČIJA
   • 4. SREDNJA EVROPA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • KMETIJSTVO
   • 5. JUGOVZHODNA EVROPA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • GOSPODARSTVO
   • 6. VZHODNA EVROPA
    • PODNEBJE IN PRSTI
    • PREBIVALSTVO
    • KMETIJSTVO
    • INDUSTRIJA
 • IV. GEOGRAFIJA SLOVENIJE
  • NASTANEK DRŽAVE
  • NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE SLOVENIJE
   • 1. RELIEF
   • 2. PODNEBJE
   • 3. PRST IN RASTLINSTVO
   • 4. VODOVJE
    • KRAŠKE VODE
    • ONESNAŽENOST VODA
    • PODTALNICA
    • MOKRIŠČA IN POPLAVE
  • DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE
   • 1. KMETIJSTVO
   • 2. ENERGETIKA IN SUROVINE
   • 3. INDUSTRIJA
    • INDUSTRIJSKE PANOGE V SLOVENIJI
   • 4. PROMET
    • ŽELEZNIŠKI PROMET
    • CESTNI PROMET
    • MORSKI IN LETALSKI PROMET
   • 5. TURIZEM
   • 6. PREBIVALSTVO
    • SELITVE
    • NARODNE MANJŠINE V SLOVENIJI
   • 7. NASELJA
   • 8. EKOLOGIJA
  • GEOGRAFSKA ČLENITEV SLOVENIJE
   • 1. ALPSKE POKRAJINE
    • JULIJSKE ALPE
    • KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE
    • KARAVANKE
   • 2. PREDALPSKE POKRAJINE
    • ZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE
    • VZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE
    • SEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE
    • LJUBLJANSKA KOTLINA
   • 3. OBSREDOZEMSKE POKRAJINE IN JADRANSKO MORJE
    • FLIŠNE REGIJE
    • KRAŠKA REGIJA
   • 4. DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
    • VISOKE DINARSKE PLANOTE
    • NIZKE DINARSKE PLANOTE NOTRANJSKE SLOVENIJE (NIZKI DOLENJSKI KRAS)
   • 5. OBPANONSKE POKRAJINE
 • LITERATURA