DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle mature



LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI




NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT



Geografija na maturi 2018
Dušan Matičič

Priročnik Geografija na maturi 2018 obsega vse teme, ki jih je določila republiška predmetna komisija za predmet geografija.

V izogib monotonosti je pisan čim bolj plastično in učinkovito, obogaten tudi z viri, zemljevidi, shemami in slikami. Maturantom in maturantkam skuša približati občutek prave mature ter jih s tem razbremeniti. Priročnik je razdeljen na več poglavij, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo.



 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Geografija na maturi 2018
Avtor:
Dušan Matičič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
210 x 146 mm, 168 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2017
Zbirka:
Priročniki, št. 75
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-78-5
Cena:
14,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogi


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • UVODNA BESEDA
 • I. OBČA GEOGRAFIJA
  • 1. NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE
   • ENDOGENE IN EKSOGENE SILE
   • WEGENERJEVA TEORIJA O POTOVANJU KONTINENTOV
   • LITOSFERSKE PLOŠČE
   • VULKANI, POTRESI, GUBANJA IN RAZLAMLJANJA
   • KAMNINE
   • TIPI KAMNIM GLEDE NA KEMIJSKO SESTAVO
   • TIPI KAMNIM GLEDE NA NASTANEK
  • 2. POVRŠINSKE OBLIKE
   • TIPI RELIEFA
    • REČNI RELIEF
    • LEDENIŠKI RELIEF
    • VETRNI RELIEF IN PUŠČAVE
    • KRAŠKI RELIEF
     • VRSTE KRASA
    • OBALNI RELIEF
    • OBALNE RELIEFNE OBLIKE
     • ZNAČILNI TIPI OBAL
  • 3. PODNEBJE
   • PODNEBNI ELEMENTI IN DEJAVNIKI
   • TEMPERATURA ZRAKA IN SEGREVANJE OZRAČJA
   • VLAGA V ZRAKU
   • VRSTE PADAVIN
   • ZRAČNI TLAK, VETER IN ZRAČNA KROŽENJA
    • KRAJEVNO KROŽENJE ZRAKA
    • KROŽENJE ZRAKA V CIKLONIH IN ANTICIKLONIH
    • PLANETARNO KROŽENJE ZRAKA
   • TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI
    • PODNEBJA TROPSKEGA ALI VROČEGA PASU
    • PODNEBJA SUBTROPSKEGA PASU
    • PODNEBJA ZMERNO TOPLEGA PASU
    • PODNEBJA SUBPOLARNEGA IN POLARNEGA PASU
    • GORSKA PODNEBJA
  • 4. PRST
   • SESTAVA PRSTI
   • LASTNOSTI PRSTI
   • ZNAČILNE PRSTI PO SVETU
  • 5. RASTLINSTVO
   • SKUPINE RASTLIN
  • 6. VODOVJE
   • VODE NA KOPNEM
   • TEKOČE VODE
   • POMEN TEKOČE VODE ZA ČLOVEKA
   • JEZERA
   • PODZEMELJSKE VODE
   • SVETOVNO MORJE
   • FIZIKALNE LASTNOSTI MORSKE VODE
   • GIBANJE MORSKE VODE
   • POMEN MORJA ZA ČLOVEKA
  • 7. PREBIVALSTVO
   • RAZPOREDITEV IN GOSTOTA PREBIVALSTVA
   • GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV
   • TEORIJA DEMOGRAFSKEGA PREHODA
   • SELITVE
   • SESTAVA PREBIVALSTVA
    • BIOLOŠKA SESTAVA
    • DRUŽBENE SESTAVE PREBIVALSTVA
    • EKONOMSKA SESTAVA
    • VERSKA SESTAVA
    • NARODNA SESTAVA PREBIVALSTVA
    • JEZIKOVNA IN IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
  • 8. NASELJA
   • MESTA
  • 9. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
   • KMETIJSTVO
   • ENERGETIKA IN INDUSTRIJA
    • INDUSTRIJA
   • PROMET
   • TURIZEM
 • II. REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA
  • AZIJA
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • VODNE ZNAČILNOSTI
    • RASTLINSTVO IN PODNEBJE
   • 2. PREBIVALSTVO
    • VERSKA PRIPADNOST
   • 3. KMETIJSTVO
  • AFRIKA
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • KAMNINE IN POVRŠJE
    • VODNE RAZMERE IN SUŠE
   • 2. KMETIJSTVO
   • 3. RUDARSTVO IN ENERGETIKA
  • LATINSKA AMERIKA
   • 1. SREDNJA AMERIKA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI
   • 2. JUŽNA AMERIKA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • DELITEV
    • KARIBSKI DEL
    • ANDSKO-INDIJANSKA JUŽNA AMERIKA
    • BRAZILIJA
    • JUŽNA AMERIKA SREDNJIH GEOGRAFSKIH ŠIRIN
    • RAZVOJNE STOPNJE LATINSKE AMERIKE
  • SEVERNA AMERIKA (Angloamerika)
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
   • 2. PREBIVALSTVO
   • 3. KMETIJSTVO
   • 4. INDUSTRIJA
   • 5. URBANIZACIJA
   • 6. KANADA
  • AVSTRALIJA IN OCEANIJA
   • 1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
   • 2. PREBIVALSTVO
   • 3. GOSPODARSTVO
    • KMETIJSTVO
    • RUDARSTVO IN INDUSTRIJA
 • III.REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE
  • NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE
   • 1. LEGA IN POLOŽAJ
   • 2. NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • GEOLOGIJA
    • POVRŠJE
    • PODNEBJE
    • PRST
    • RASTLINSTVO
  • SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI V EVROPI
   • 1. PREBIVALSTVO
    • MIGRACIJE
   • 2. GOSPODARSTVO
   • 3. PROMET
  • REGIJE EVROPE
   • 1. SEVERNA EVROPA
    • NORDIJSKE DRŽAVE
     • NARAVNE ZNAČILNOSTI
     • PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO
     • KMETIJSTVO
     • GOZDARSTVO
     • JEKLARSTVO IN ŽELEZARSTVO
     • ENERGETIKA
     • RIBOLOV
     • EKOLOGIJA
    • PRIBALTSKE DRŽAVE
   • 2. ZAHODNA EVROPA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • VELIKA BRITANIJA
    • REPUBLIKA IRSKA
    • DRŽAVE BENELUKSA
    • FRANCIJA
   • 3. JUŽNA EVROPA
    • IBERSKI POLOTOK
     • NARAVNE ZNAČILNOSTI
     • GOSPODARSTVO
    • APENINSKI POLOTOK
     • NARAVNE ZNAČILNOSTI
     • PREBIVALSTVO
     • GOSPODARSTVO
    • GRČIJA
   • 4. SREDNJA EVROPA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • KMETIJSTVO
   • 5. JUGOVZHODNA EVROPA
    • NARAVNE ZNAČILNOSTI
    • DRUŽBENE ZNAČILNOSTI
    • GOSPODARSTVO
   • 6. VZHODNA EVROPA
    • PODNEBJE IN PRSTI
    • PREBIVALSTVO
    • KMETIJSTVO
    • INDUSTRIJA
 • IV. GEOGRAFIJA SLOVENIJE
  • NASTANEK DRŽAVE
  • NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE SLOVENIJE
   • 1. RELIEF
   • 2. PODNEBJE
   • 3. PRST IN RASTLINSTVO
   • 4. VODOVJE
    • KRAŠKE VODE
    • ONESNAŽENOST VODA
    • PODTALNICA
    • MOKRIŠČA IN POPLAVE
  • DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE
   • 1. KMETIJSTVO
   • 2. ENERGETIKA IN SUROVINE
   • 3. INDUSTRIJA
    • INDUSTRIJSKE PANOGE V SLOVENIJI
   • 4. PROMET
    • ŽELEZNIŠKI PROMET
    • CESTNI PROMET
    • MORSKI IN LETALSKI PROMET
   • 5. TURIZEM
   • 6. PREBIVALSTVO
    • SELITVE
    • NARODNE MANJŠINE V SLOVENIJI
   • 7. NASELJA
   • 8. EKOLOGIJA
  • GEOGRAFSKA ČLENITEV SLOVENIJE
   • 1. ALPSKE POKRAJINE
    • JULIJSKE ALPE
    • KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE
    • KARAVANKE
   • 2. PREDALPSKE POKRAJINE
    • ZAHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE
    • VZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE
    • SEVEROVZHODNO PREDALPSKO HRIBOVJE
    • LJUBLJANSKA KOTLINA
   • 3. OBSREDOZEMSKE POKRAJINE IN JADRANSKO MORJE
    • FLIŠNE REGIJE
    • KRAŠKA REGIJA
   • 4. DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
    • VISOKE DINARSKE PLANOTE
    • NIZKE DINARSKE PLANOTE NOTRANJSKE SLOVENIJE (NIZKI DOLENJSKI KRAS)
   • 5. OBPANONSKE POKRAJINE
 • LITERATURA