DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTGeografija na maturi 2008
Dušan Matičič

Priročnik Geografija na maturi 2008 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Dušan Matičič
  Geografija na maturi 2018 Geografija na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Geografija na maturi 2008 Dušana Matičiča nazorno obdela in razloži teme, ki jih je Republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta geografija za leto 2007/08.

V izogib monotonosti je pisan zelo plastično in učinkovito, obogaten je z viri, zemljevidi, shemami in slikami. Maturantom in maturantkam skuša približati občutek prave mature, ter jih s tem razbremeniti pritiska, ki ga bodo čutili ob opravljanju mature v letu 2008.

Priročnik je razdeljen na več poglavij, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Ob kratki strokovni razlagi uvodnega dela si sledijo poglavja:

  • obča geografija,
  • regionalna geografija sveta,
  • regionalna geografija Evrope,
  • geografija Slovenije.


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Geografija na maturi 2008
Avtor:
Dušan Matičič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
NaDi in Peter Pavlin
Obseg:
210 x 149 mm, 184 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2007
Zbirka:
Priročniki, št. 35
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-53-1
Cena:
12,90 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program