DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTKnjiževnost na maturi 2013
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Književnost na maturi 2013 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Književnost na maturi 2018 Književnost na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Prenovljeni priročnik Književnost na maturi 2013 vsebuje razčlenjena književna besedila ter seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Posamezne literarne smeri - zlasti novejše, iz 2. polovice 20. stoletja, kot npr. intimizem, ludizem ipd., so razdelane pri posameznih sodobnih avtorjih (npr. pri Menartu, Šalamunu ipd.). Pri posameznih besedilih, kjer je to zahtevano, so razloženi razni literarnoteoretični pojmi (npr. satira, groteska, novela, pripovedovalec, kronika, ipd.).

Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija in povzetki odlomkov. V interpretaciji so zajeti vsi elementi, zahtevani po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine.

Besedilom iz književnosti so dodana jezikovna vprašanja, ki jih maturantje morajo zagovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Tako da je pred vami priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu pa je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju. 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2013
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 268 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2012
Zbirka:
Priročniki, št. 54
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-16-7
Cena:
15,70 EUR
Dosegljivost:
Opuščen programKazalo vsebine Kazalo vsebine
UVOD
JEZIK IN SPORAZUMEVANJE
JEZIK KOT SREDSTVO SPORAZUMEVANJA
MATERNI, DRUGI IN TUJI JEZIK, URADNI IN DRŽAVNI JEZIK
VLOGA MATERNIH JEZIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EU
RABA MATERNEGA JEZIKA V ZAMEJSTVU, IZSELJENSTVU, NA NARODNO MEŠANIH OBMOČJIH IN PRI PRISELJENCIH
VEČPLASTNOST/RAZNOVRSTNOST SLOVENŠČINE (SOCIALNE ZVRSTI, OKOLIŠČINE …)
INDOEVROPŠČINA, JEZIKOVNE DRUŽINE V EVROPI IN NJIHOVI NAJPOMEMBNEJŠI JEZIKI
PRASLOVANŠČINA, SLOVANSKE JEZIKOVNE SKUPINE IN POLOŽAJ SLOVENŠČINE MED NJIMI
RAZVOJ SLOVENŠČINE IN PRVI ZAPISI V SLOVENSKEM JEZIKU (ROKOPISI)
NASTANEK SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN PRVIH KNJIG
NARODNO-JEZIKOVNA PRIZADEVANJA TISTIH SLOVENCEV, KI SO POMEMBNO PRISPEVALI K OBLIKOVANJU, OHRANJANJU IN RAZVIJANJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA OD 18. STOLETJA DO DANES
RAZVOJ SLOVENSKE PISAVE
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Iliada
RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Vergil: Eneida
GRŠKA DRAMATIKA
GRŠKO GLEDALIŠČE
GRŠKA TRAGEDIJA
Sofoklej: Antigona
Sofoklej: Kralj Ojdip
ANTIČNA LIRIKA
Sapfo: Svatovska
Katul: Blagoslov ljubezni
Horac: Carpe diem
BIBLIJA
Biblija: O izgubljenem sinu
Biblija: Svatba v galilejski kani
SREDNJI VEK
Dante Alighieri: Božanska komedija
SLOVENSKA SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
Brižinski spomeniki
HUMANIZEM IN RENESANSA
RENESANČNA LITERATURA
Francesco Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni
Michelangelo Buonarroti: O noč, o mračni čas/sonet št. 102
Giovanni Boccaccio: Dekameron - Novela o sokolu
Giovanni Boccaccio: Andreuccio iz Perugie
Giovanni Boccaccio: Novela o gospe Filippi
RENESANČNA DRAMATIKA
William Shakespeare: Hamlet
William Shakespeare: Romeo in Julija
RENESANČNO GLEDALIŠČE
RENESANČNA PROZA
Miguel De Cervantes Saavedra: Don Kihot
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
REFORMACIJA V EVROPI
REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan
SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
Ljudska: Kurent
Ljudska: Sveti Lukež
EVROPSKI KLASICIZEM (17. STOLETJE)
Jean Baptiste Poquelin Molière: Tartuffe
Jean Baptiste Molière: Ljudomrznik
RAZSVETLJENSTVO
RAZSVETLJENSTVO oz. PREPOROD PRI SLOVENCIH
Valentin Vodnik: Zadovoljni kranjc
Valentin Vodnik: Ilirija oživljena
Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
George Gordon Noel Byron: Romanje grofiča Harolda
Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin
Mihail Jurjevič Lermontov: Junak našega časa
Edgar Allan Poe: Maska rdeče smrti
Aleksander Sergejevič Puškin: Pesnik
Mihail Jurjevič Lermontov: Jadro
Giacomo Leopardi: Sam sebi
Heinrich Heine: Lorelei
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
France Prešeren: Slovo od mladosti
France Prešeren: Soneti nesreče (1., 5., 6.)
France Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
France Prešeren: Krst pri Savici
France Prešeren: Neiztrohnjeno srce
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
RUSKI REALIZEM
Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna in mir
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Mrtve duše
FRANCOSKI REALIZEM
Stendhal: Rdeče in črno
Honore De Balzac: Oče Goriot
Gustave Flaubert: Gospa Bovary
Guy De Maupassant: Nakit
REALISTIČNA IN NATURALISTIČNA DRAMATIKA
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor
Henrik Ibsen: Strahovi
Avgust Strindberg: Gospodična Julija
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM (1849-1899)
Anton Aškerc: Mejnik
Anton Aškerc: Zimska romanca
Anton Aškerc: Iškarjot
Josip Jurčič: Telečja pečenka
Simon Jenko: Tilka
Janko Kersnik: Jara Gospoda
Janko Kersnik: Agitator
Ivan Tavčar: Visoška kronika
Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
FIN DE SIÈCLE - LITERATURA KONEC STOLETJA - NOVA ROMANTIKA
Charles Baudelaire: Pesem o albatrosu
Charles Baudelaire: Sorodnosti
Charles Baudelaire: Tujec
Charles Baudelaire: Omamljajte se!
Oscar Wilde: Saloma
Anton Pavlovič Čehov: Češnjev vrt
SLOVENSKA MODERNA
Dragotin Kette: Na trgu
Dragotin Kette: Na molu San Carlo
Dragotin Kette: Pijanec
Josip Murn Aleksandrov: Pesem o ajdi
Josip Murn Aleksandrov: Ko dobrave se mrače
Josip Murn Aleksandrov: Sneg
Josip Murn Aleksandrov: Nebo, nebo
Josip Murn Aleksandrov: Vlahi
Ivan Cankar: Za narodov blagor
Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski
Ivan Cankar: Hlapci
Ivan Cankar: Skodelica kave
Ivan Cankar: Sova
Ivan Cankar: Gospod stotnik
Ivan Cankar: Kostanj posebne sorte
Alojz Gradnik: Pisma (1., 5., 7. pesem)
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO
PESNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Marcel Proust: Combray
James Joyce: Ulikses
Viginia Woolf: Gospa Dalloway
Franz Kafka: Preobrazba
Thomas Mann: Smrt v Benetkah
DRAMATIKA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
EKSPRESIONIZEM
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE LIRIKE
Srečko Kosovel: Ekstaza smrti
Srečko Kosovel: Nokturno
Srečko Kosovel: Kons. 5
Srečko Kosovel: Pesem št. X
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE DRAMATIKE
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE PROZE
SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM
Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh
Miško Kranjec: Režonja na svojem
Vladimir Bartol: Alamut
Vladimir Bartol: Al Araf
France Balantič: Zasuta usta
France Balantič: Nečisti čas
Ivan Hribovšek: Jabolko na mizi
Ivan Hribovšek: Osamelost
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
LIRSKO PESNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
PRIPOVEDNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
Ernest Hemingway: Komu zvoni
William Faulkner: Svetloba v avgustu
DRAMATIKA PO II. SVETOVNI VOJNI
Jean - Paul Sartre: Zaprta vrata
Eugene Ionesco: Plešasta pevka
Samuel Beckett: Čakajoč Godota
Tennessee Williams: Tramvaj Poželenje
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
SLOVENSKO PESNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
Janez Menart: Croquis
Janez Menart: Celuloidni pajac
Kajetan Kovič: Južni otok
Kajetan Kovič: Psalm
Dane Zajc: Črni deček
Dane Zajc: Veliki črni bik
Gregor Strniša: Večerna pravljica
Gregor Strniša: Vrba
Svetlana Makarovič: Poroka
Svetlana Makarovč: Odštevanka
Marko Kravos: Zamejska žalostna
Tomaž Šalamun: Stvari
Tomaž Šalamun: Mrk
Tomaž Šalamun: Gobice
SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
Edvard Kocbek: Črna orhideja
Edvard Kocbek: Blažena krivda
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
Pavle Zidar: Sveti Pavel
Lojze Kovačič: Prišleki
Lojze Kovačič: Resničnost
SLOVENSKA DRAMATIKA PO II. SVETOVNI VOJNI
Dominik Smole: Antigona
Primož Kozak : Afera
Drago Jančar: Veliki briljantni valček
Matjaž Zupančič: Vladimir
Matjaž Zupančič: Razred
PREGLED OBDOBIJ
SEZNAM ZAHTEVANIH ZNANJ
LITERATURA IN VIRI