DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTKnjiževnost na maturi 2016
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Književnost na maturi 2016 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Književnost na maturi 2018 Književnost na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Prenovljeni priročnik Književnost na maturi 2016 vsebuje razčlenjena književna besedila in seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Posamezne literarne smeri - zlasti novejše, iz 2. polovice 20. stoletja, kot npr. intimizem, ludizem ipd., so razdelane pri posameznih sodobnih avtorjih (npr. pri Menartu, Šalamunu ipd.). Pri posameznih besedilih, kjer je to zahtevano, so razloženi razni literarnoteoretični pojmi (npr. satira, groteska, novela, pripovedovalec, kronika, ipd.).

Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija in povzetki odlomkov. V interpretaciji so zajeti vsi elementi, zahtevani po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine.

Besedilom iz književnosti so dodana jezikovna vprašanja, ki jih maturantje morajo zagovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Tako da je pred vami priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu pa je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Priročnik je založba ICO izdala že 19. leto zapored. Uporabo priročnika priporočamo vsem maturantom!

Pri nekaterih izvodih priročnika Književnost na maturi 2016 se je pojavila tiskarska napaka (nekaj besed je dvojno natisnjenih in zato težko berljivih). Napaka se pojavlja na straneh 41, 259 in/ali 291. Vse strani z odpravljenimi napakami si lahko prenesete spodaj (PDF format):

Za napako se vam opravičujemo! 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2016
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 281 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2015
Zbirka:
Priročniki, št. 65
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-48-8
Cena:
16,30 EUR
Dosegljivost:
Opuščen programKazalo vsebine Kazalo vsebine
UVOD
JEZIK IN SPORAZUMEVANJE
JEZIK KOT SREDSTVO SPORAZUMEVANJA
MATERNI, DRUGI IN TUJI JEZIK, URADNI IN DRŽAVNI JEZIK
VLOGA MATERNIH JEZIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EU
RABA MATERNEGA JEZIKA V ZAMEJSTVU, IZSELJENSTVU, NA NARODNO MEŠANIH OBMOČJIH IN PRI PRISELJENCIH
VEČPLASTNOST/RAZNOVRSTNOST SLOVENŠČINE (SOCIALNE ZVRSTI, OKOLIŠČINE …)
INDOEVROPŠČINA, JEZIKOVNE DRUŽINE V EVROPI IN NJIHOVI NAJPOMEMBNEJŠI JEZIKI
PRASLOVANŠČINA, SLOVANSKE JEZIKOVNE SKUPINE IN POLOŽAJ SLOVENŠČINE MED NJIMI
RAZVOJ SLOVENŠČINE IN PRVI ZAPISI V SLOVENSKEM JEZIKU (ROKOPISI)
NASTANEK SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN PRVIH KNJIG
NARODNO-JEZIKOVNA PRIZADEVANJA TISTIH SLOVENCEV, KI SO POMEMBNO PRISPEVALI K OBLIKOVANJU, OHRANJANJU IN RAZVIJANJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA OD 18. STOLETJA DO DANES
RAZVOJ SLOVENSKE PISAVE
JEZIKOVNI PRIROČNIKI IN SODOBNA KNJIŽNA NORMA
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Iliada
RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Vergil: Eneida
GRŠKA DRAMATIKA
GRŠKO GLEDALIŠČE
GRŠKA TRAGEDIJA
Sofoklej: Antigona
Sofoklej: Kralj Ojdip
ANTIČNA LIRIKA
Sapfo: Svatovska
Katul: Blagoslov ljubezni
Horac: Carpe diem
BIBLIJA
Biblija: Iz globočine
Biblija: Visoka pesem
SREDNJI VEK
Dante Alighieri: Božanska komedija
SLOVENSKA SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
HUMANIZEM IN RENESANSA
RENESANČNA LITERATURA
LIRIKA
Francesco Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni
Michelangelo Buonarroti: O noč, o mračni čas / Sonet št. 102
RENESANČNO GLEDALIŠČE OZIROMA DRAMATIKA
William Shakespeare: Hamlet
William Shakespeare: Romeo in Julija
EPIKA
Giovanni Boccaccio: Dekameron - Novela o sokolu
Giovanni Boccaccio: Andreuccio iz Perugie
Giovanni Boccaccio: Novela o gospe Filippi
RENESANČNA PROZA
Miguel De Cervantes Saavedra: Don Kihot
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
REFORMACIJA V EVROPI
REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan
SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
Ljudska: Od lepe Vide
Ljudska: Rošlin in Verjanko
EVROPSKI KLASICIZEM (17. STOLETJE)
Jean Baptiste Poquelin Molière: Tartuffe
Jean Baptiste Molière: Ljudomrznik
RAZSVETLJENSTVO
RAZSVETLJENSTVO oz. PREPOROD PRI SLOVENCIH
Valentin Vodnik: Zadovoljni kranjc
Valentin Vodnik: Ilirija oživljena
Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
George Gordon Noel Byron: Romanje grofiča Harolda
Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin
Aleksander Sergejevič Puškin: Pesnik
Mihail Jurjevič Lermontov: Jadro
Giacomo Leopardi: Sam sebi
Heinrich Heine: Lorelei
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
France Prešeren: Slovo od mladosti
France Prešeren: Soneti nesreče (1., 5., 6.)
France Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
France Prešeren: Krst pri Savici
France Prešeren: Pevcu
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
RUSKI REALIZEM
Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna in mir
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Mrtve duše
FRANCOSKI REALIZEM
Stendhal: Rdeče in črno
Honore De Balzac: Oče Goriot
Gustave Flaubert: Gospa Bovary
REALISTIČNA IN NATURALISTIČNA DRAMATIKA
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor
Henrik Ibsen: Strahovi
Avgust Strindberg: Gospodična Julija
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM (1849-1899)
Simon Jenko: Obrazi (V., VII., X.)
Josip Jurčič: Telečja pečenka
Simon Jenko: Tilka
Janko Kersnik: Jara Gospoda
Janko Kersnik: Agitator
Ivan Tavčar: Visoška kronika
Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
FIN DE SIÈCLE - LITERATURA KONEC STOLETJA - NOVA ROMANTIKA
Charles Baudelaire: Pesem o albatrosu
Charles Baudelaire: Sorodnosti
Charles Baudelaire: Tujec
Charles Baudelaire: Omamljajte se!
Oscar Wilde: Saloma
Anton Pavlovič Čehov: Češnjev vrt
SLOVENSKA MODERNA
Dragotin Kette: Na trgu
Dragotin Kette: Na molu San Carlo
Dragotin Kette: Pijanec
Josip Murn Aleksandrov: Pesem o ajdi
Josip Murn Aleksandrov: Ko dobrave se mrače
Josip Murn Aleksandrov: Sneg
Josip Murn Aleksandrov: Nebo, nebo
Josip Murn Aleksandrov: Vlahi
Oton Župančič: Duma
Oton Župančič: Ti skrivnostni moj cvet, ti roža mogota
Oton Župančič: Manom Josipa Murna Aleksandrova
Oton Župančič: Slap
Oton Župančič: (Vihar 1920)
Ivan Cankar: Na klancu
Ivan Cankar: Martin Kačur
Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice
Ivan Cankar: Za narodov blagor
Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski
Ivan Cankar: Hlapci
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO
PESNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Marcel Proust: Combray
James Joyce: Ulikses
Viginia Woolf: Gospa Dalloway
Franz Kafka: Preobrazba
Thomas Mann: Smrt v Benetkah
DRAMATIKA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
EKSPRESIONIZEM
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE LIRIKE
Srečko Kosovel: Slutnja
Srečko Kosovel: Balada
Srečko Kosovel: Kons. 5
Srečko Kosovel: Pesem št. X
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE DRAMATIKE
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE PROZE
Ivan Pregelj: Matkova Tina
SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM
Prežihov Voranc: Samorastniki
Prežihov Voranc: Boj na požiralniku
Vladimir Bartol: Alamut
Vladimir Bartol: Al Araf
Karel Destovnik - Kajuh: Bosa pojdiva dekle, obsorej
Matej Bor: Srečanje
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
LIRIKA PO II. SVETOVNI VOJNI
PRIPOVEDNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
Ernest Hemingway: Komu zvoni
William Faulkner: Svetloba v avgustu
DRAMATIKA PO II. SVETOVNI VOJNI
Jean - Paul Sartre: Za zaprtimi vrati
Eugene Ionesco: Plešasta pevka
Samuel Beckett: Čakajoč Godota
Tennessee Williams: Tramvaj Poželenje
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
LIRIKA
Janez Menart: Croquis
Janez Menart: Celuloidni pajac
Kajetan Kovič: Južni otok
Kajetan Kovič: Psalm
Dane Zajc: Črni deček
Dane Zajc: Veliki črni bik
Gregor Strniša: Večerna pravljica
Gregor Strniša: Vrba
Svetlana Makarovič: Poroka
Svetlana Makarovč: Odštevanka
Marko Kravos: Zamejska žalostna
Tomaž Šalamun: Stvari
Tomaž Šalamun: Mrk
Tomaž Šalamun: Gobice
Milan Jesih: Grizljal sem svinčnik
Milan Jesih: Nekega dne, ob uri, ko mrači se
Boris A. Novak: Let časa; Zima
PRIPOVEDNIŠTVO
Edvard Kocbek: Črna orhideja
Edvard Kocbek: Blažena krivda
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
Pavle Zidar: Sveti Pavel
Lojze Kovačič: Prišleki
Lojze Kovačič: Resničnost
Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža
Andrej Hieng: Čudežni Feliks
Alojz Rebula: Senčni ples
Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler
DRAMATIKA
Dominik Smole: Antigona
Primož Kozak: Afera
Drago Jančar: Veliki briljantni valček
Matjaž Zupančič: Vladimir
Matjaž Zupančič: Razred
PREGLED OBDOBIJ
SEZNAM ZAHTEVANIH ZNANJ
LITERATURA IN VIRI