DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTKnjiževnost na maturi 2018
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Prenovljeni priročnik Književnost na maturi 2018 vsebuje razčlenjena književna besedila in seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Posamezne literarne smeri - zlasti novejše, iz 2. polovice 20. stoletja, kot npr. intimizem, ludizem ipd., so razdelane pri posameznih sodobnih avtorjih (npr. pri Menartu, Šalamunu ipd.). Pri posameznih besedilih, kjer je to zahtevano, so razloženi razni literarnoteoretični pojmi (npr. satira, groteska, novela, pripovedovalec, kronika, ipd.).

Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija in povzetki odlomkov. V interpretaciji so zajeti vsi elementi, zahtevani po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine.

Besedilom iz književnosti so dodana jezikovna vprašanja, ki jih maturantje morajo zagovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Tako da je pred vami priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu pa je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Priročnik izdajamo že 21. leto zapored.

Uporabo priročnika priporočamo vsem maturantom! 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2018
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Recenzenti:
Janja Perko, prof.
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 298 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2017
Zbirka:
Priročniki, št. 73
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-76-1
Cena:
16,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • UVOD
 • JEZIK IN SPORAZUMEVANJE
  • JEZIK KOT SREDSTVO SPORAZUMEVANJA
  • MATERNI, DRUGI IN TUJI JEZIK, URADNI IN DRŽAVNI JEZIK
  • VLOGA MATERNIH JEZIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EU
  • RABA MATERNEGA JEZIKA V ZAMEJSTVU, IZSELJENSTVU, NA NARODNO MEŠANIH OBMOČJIH IN PRI PRISELJENCIH
  • VEČPLASTNOST/RAZNOVRSTNOST SLOVENŠČINE (SOCIALNE ZVRSTI, OKOLIŠČINE …)
 • INDOEVROPŠČINA, JEZIKOVNE DRUŽINE V EVROPI IN NJIHOVI NAJPOMEMBNEJŠI JEZIKI
  • PRASLOVANŠČINA, SLOVANSKE JEZIKOVNE SKUPINE IN POLOŽAJ SLOVENŠČINE MED NJIMI
  • RAZVOJ SLOVENŠČINE IN PRVI ZAPISI V SLOVENSKEM JEZIKU (ROKOPISI)
  • NASTANEK SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN PRVIH KNJIG
  • NARODNO-JEZIKOVNA PRIZADEVANJA TISTIH SLOVENCEV, KI SO POMEMBNO PRISPEVALI K OBLIKOVANJU, OHRANJANJU IN RAZVIJANJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA OD 18. STOLETJA DO DANES
  • RAZVOJ SLOVENSKE PISAVE
  • JEZIKOVNI PRIROČNIKI IN SODOBNA KNJIŽNA NORMA
 • ANTIČNA KNJIŽEVNOST
  • GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
   • Homer: Iliada
  • RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
   • Vergil: Eneida
  • GRŠKA DRAMATIKA
  • GRŠKO GLEDALIŠČE
  • GRŠKA TRAGEDIJA
   • Sofoklej: Antigona
   • Sofoklej: Kralj Ojdip
  • ANTIČNA LIRIKA
   • Sapfo: Svatovska
   • Katul: Blagoslov ljubezni
   • Horac: Carpe diem
 • BIBLIJA
  • Biblija: Psalm 130/129 (Iz globočine)
  • Biblija: Visoka pesem
 • SREDNJI VEK
  • Dante Alighieri: Božanska komedija
 • SLOVENSKA SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
 • HUMANIZEM IN RENESANSA
  • RENESANČNA LITERATURA
  • LIRIKA
   • Francesco Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni
   • Michelangelo Buonarroti: O noč, o mračni čas / Sonet št. 102
  • RENESANČNO GLEDALIŠČE OZIROMA DRAMATIKA
   • William Shakespeare: Hamlet
   • William Shakespeare: Romeo in Julija
  • RENESANČNA EPIKA / PRIPOVEDNIŠTVO
   • Giovanni Boccaccio: Dekameron – Novela o sokolu
   • Giovanni Boccaccio: Andreuccio iz Perugie
   • Giovanni Boccaccio: Novela o gospe Filippi
   • Miguel De Cervantes Saavedra: Don Kihot
 • REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
  • REFORMACIJA V EVROPI
  • REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
   • Primož Trubar: Proti zidavi romarskih cerkva
 • PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
  • Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan
 • SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
  • Ljudska: Od lepe Vide
  • Ljudska: Rošlin in Verjanko
 • EVROPSKI KLASICIZEM (17. STOLETJE)
  • Jean-Baptiste Poquelin Molière: Tartuffe
  • Jean-Baptiste Molière: Ljudomrznik
 • RAZSVETLJENSTVO
  • RAZSVETLJENSTVO OZIROMA PREPOROD PRI SLOVENCIH
   • Valentin Vodnik: Zadovoljni Kranjc
   • Valentin Vodnik: Ilirija oživljena
   • Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
 • EVROPSKA ROMANTIKA
  • George Gordon Noel Byron: Romanje grofiča Harolda
  • Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin
  • Aleksander Sergejevič Puškin: Pesnik
  • Mihail Jurjevič Lermontov: Jadro
  • Giacomo Leopardi: Sam sebi
  • Heinrich Heine: Lorelei
 • ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
  • France Prešeren: Slovo od mladosti
  • France Prešeren: Sonetje nesreče (1., 5., 6.)
  • France Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
  • France Prešeren: Krst pri Savici
  • France Prešeren: Pevcu
 • EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
  • RUSKI REALIZEM
   • Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
   • Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna in mir
   • Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Mrtve duše
  • FRANCOSKI REALIZEM
   • Stendhal: Rdeče in črno
   • Honore De Balzac: Oče Goriot
   • Gustave Flaubert: Gospa Bovary
  • REALISTIČNA IN NATURALISTIČNA DRAMATIKA
   • Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor
   • Henrik Ibsen: Strahovi
   • Avgust Strindberg: Gospodična Julija
 • MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
  • Simon Jenko: Obrazi (V., VII., X.)
  • Josip Jurčič: Telečja pečenka
  • Simon Jenko: Tilka
  • Janko Kersnik: Jara gospoda
  • Janko Kersnik: Agitator
  • Ivan Tavčar: Visoška kronika
  • Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
 • FIN DE SIÈCLE – LITERATURA KONEC STOLETJA – NOVA ROMANTIKA
  • Charles Baudelaire: Pesem o albatrosu
  • Charles Baudelaire: Sorodnosti
  • Charles Baudelaire: Tujec
  • Charles Baudelaire: Omamljajte se!
 • SLOVENSKA MODERNA
  • Dragotin Kette: Na trgu
  • Dragotin Kette: Na molu San Carlo
  • Dragotin Kette: Pijanec
  • Josip Murn Aleksandrov: Pesem o ajdi
  • Josip Murn Aleksandrov: Ko dobrave se mrače
  • Josip Murn Aleksandrov: Sneg
  • Josip Murn Aleksandrov: Nebo, nebo
  • Josip Murn Aleksandrov: Vlahi
  • Oton Župančič: Duma
  • Oton Župančič: Ti skrivnostni moj cvet, ti roža mogota
  • Oton Župančič: Manom Josipa Murna Aleksandrova
  • Oton Župančič: Slap
  • Oton Župančič: Vihar (1920)
  • Ivan Cankar: Na klancu
  • Ivan Cankar: Martin Kačur
  • Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice
  • Ivan Cankar: Za narodov blagor
  • Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi
  • Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski
  • Ivan Cankar: Hlapci
 • SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO
  • PESNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
  • PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
   • Marcel Proust: Combray
   • James Joyce: Ulikses
   • Viginia Woolf: Gospa Dalloway
   • Franz Kafka: Preobrazba
   • Thomas Mann: Smrt v Benetkah
  • DRAMATIKA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
 • SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
  • EKSPRESIONIZEM
  • ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE LIRIKE
   • Srečko Kosovel: Slutnja
   • Srečko Kosovel: Balada
   • Srečko Kosovel: Ekstaza smrti
   • Srečko Kosovel: Nokturno
   • Srečko Kosovel: Kons. 5
   • Srečko Kosovel: Pesem št. X
  • ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE DRAMATIKE
   • Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
  • ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE PROZE
   • Ivan Pregelj: Matkova Tina
 • SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM
  • Prežihov Voranc: Samorastniki
  • Prežihov Voranc: Boj na požiralniku
  • Karel Destovnik Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
  • Matej Bor: Srečanje
 • SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
  • LIRIKA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
  • PRIPOVEDNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
   • Julian Barnes: Prerekanja
  • DRAMATIKA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
   • Jean-Paul Sartre: Zaprta vrata
   • Eugène Ionesco: Plešasta pevka
   • Samuel Beckett: Čakajoč Godota
   • Tennessee Williams: Tramvaj Poželenje
 • SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
  • LIRIKA
   • Janez Menart: Croquis
   • Janez Menart: Celuloidni pajac
   • Kajetan Kovič: Južni otok
   • Kajetan Kovič: Psalm
   • Dane Zajc: Črni deček
   • Dane Zajc: Veliki črni bik
   • Gregor Strniša: Večerna pravljica
   • Gregor Strniša: Vrba
   • Svetlana Makarovič: Poroka
   • Svetlana Makarovič: Odštevanka
   • Marko Kravos: Zamejska žalostna
   • Tomaž Šalamun: Stvari
   • Tomaž Šalamun: Mrk
   • Tomaž Šalamun: Gobice
   • Milan Jesih: Grizljal sem svinčnik
   • Milan Jesih: Nekega dne, ob uri, ko mrači se
   • Boris A. Novak: Let časa; Zima
  • PRIPOVEDNIŠTVO
   • Edvard Kocbek: Črna orhideja
   • Edvard Kocbek: Blažena krivda
   • Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
   • Pavle Zidar: Sveti Pavel
   • Lojze Kovačič: Prišleki
   • Lojze Kovačič: Resničnost
   • Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža
   • Andrej Hieng: Čudežni Feliks
   • Alojz Rebula: Senčni ples
   • Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler
  • DRAMATIKA
   • Dominik Smole: Antigona
   • Primož Kozak : Afera
   • Drago Jančar: Veliki briljantni valček
   • Matjaž Zupančič: Vladimir
   • Matjaž Zupančič: Razred
 • PREGLED OBDOBIJ
 • SEZNAM ZAHTEVANIH ZNANJ
 • LITERATURA IN VIRI