DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTKnjiževnost na maturi 2010
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Književnost na maturi 2010 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Književnost na maturi 2018 Književnost na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.


Priročnik Književnost na maturi 2010 vsebuje razčlenjena književna besedila ter seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine v šolskem letu 2009/10.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Posamezne literarne smeri - zlasti novejše, iz 2. polovice 20. stoletja, kot npr. intimizem, ludizem ipd., so razdelane pri posameznih sodobnih avtorjih (npr. pri Menartu, Šalamunu ipd.). Pri posameznih besedilih, kjer je to zahtevano, so razloženi razni literarnoteoretični pojmi (npr. satira, groteska, novela, pripovedovalec, kronika, ipd.).

Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija in povzetki odlomkov. V interpretaciji so zajeti vsi elementi, zahtevani po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz Slovenščine 2010.

Besedilom iz književnosti so dodana jezikovna vprašanja, ki jih maturantje morajo zagovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Tako da je pred vami priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu pa je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Podoben priročnik avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, izdajata od leta 1998; vendar poudarjata, da je vsako leto izpopolnjen in prilagojen tekoče predpisanim zahtevam mature. Zato priporočata, da si vsako leto zagotovite svežo izdajo, saj le tako lahko zagotovita, da bo priročnik zajel vse zahtevane elemente mature.

Uporabo priročnika svetujemo vsem maturantom!


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2010
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 272 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2009
Zbirka:
Priročniki, št. 41
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-68-5
Cena:
15,70 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladiščuKazalo vsebine Kazalo vsebine
UVOD
JEZIK IN SPORAZUMEVANJE
JEZIK KOT SREDSTVO SPORAZUMEVANJA IN DEJAVNIKI SPORAZUMEVANJA
BESEDNO IN NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE
SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA
SLOGOVNO ZAZNAMOVANE BESEDE
IZVOR BESED, JEZIKOVNA KULTURA IN JEZIKOVNA POLITIKA
MATERNI, NEMATERNI JEZIK IN DRUGI JEZIK ALI JEZIK OKOLJA
DRŽAVNI IN URADNI JEZIK
DVOJEZIČNA OBMOČJA V SLOVENIJI IN SLOVENŠČINA ZUNAJ MEJA RS
JEZIK V USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
NAČELA USPEŠNEGA SPOROČANJA
PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SLUŠNEGA PRENOSNIKA
TVORJENJE IN SPREJEMANJE BESEDIL
UMETNOSTNO IN NEUMETNOSTNO BESEDILO
SLOVENSKI JEZIK IN NJEGOV RAZVOJ, ZGODOVINA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN JEZIKOSLOVJA
INDOEVROPSKI PRAJEZIK
DOMOVINA IN LASTNOSTI PRASLOVANŠČINE
NASTANEK SLOVENŠČINE, CEPITEV V NAREČJA IN OHRANJENI ZAPISI SREDNJEVEŠKE SLOVENŠČINE
KNJIŽNA SLOVENŠČINA V ČASU REFORMACIJE
RAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA V 17. IN PRVI POLOVICI 18. STOLETJA
POHLINOV, VODNIKOV, JAPLJEV IN GUTSMANOV PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
KNJIŽNA SLOVENŠČINA V ČASU ROMANTIKE
KNJIŽNA SLOVENŠČINA V 2. POLOVICI 19. STOLETJA
LEVSTIKOV IN JANEŽIČEV PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
ŠKRABČEV, RAMOVŠEV, BREZNIKOV PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
TEMELJNI SODOBNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI IN SODOBNA KNJIŽNA NORMA
UPORABA SSKJ
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja
Homer: Iliada
GRŠKA DRAMATIKA
GRŠKO GLEDALIŠČE
GRŠKA TRAGEDIJA
Sofoklej: Antigona
Sofoklej: Kralj Ojdip
BIBLIJA
Biblija: Visoka pesem
SREDNJI VEK
Dante Alighieri: Božanska komedija
HUMANIZEM IN RENESANSA
RENESANČNA LITERATURA
Francesco Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni
Giovanni Boccaccio: Dekameron - Novela o sokolu
RENESANČNA DRAMATIKA
William Shakespeare: Hamlet
William Shakespeare: Romeo in Julija
RENESANČNO GLEDALIŠČE
RENESANČNA PROZA
Miguel De Cervantes Saavedra: Don Kihot
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
REFORMACIJA V EVROPI
REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
Primož Trubar: Proti zidavi cerkva
PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan
SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
Ljudska: Od lepe Vide
EVROPSKI KLASICIZEM (17. ST.)
Jean Baptiste Poquelin Moliere: Tartuffe
Jean Baptiste Poquelin Moliere: Namišljeni Bolnik
RAZSVETLJENSTVO
RAZSVETLJENSTVO oz. PREPOROD PRI SLOVENCIH
Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
Noel Gordon Byron: Romanje grofiča Harolda
Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
France Prešeren: Slovo od mladosti
France Prešeren: Soneti nesreče (1., 5., 6.)
France Prešeren: Sonetni venec(1., 7., 8., 15.)
France Prešeren: Krst pri Savici
France Prešeren: Pevcu
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
FRANCOSKI REALIZEM
Gustave Flaubert: Gospa Bovary
RUSKI REALIZEM
Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna in mir
Henrik Ibsen: Strahovi
Henrik Ibsen: Nora
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM (1849-1899)
Simon Jenko: Obrazi
Josip Jurčič: Deseti brat
Josip Jurčič: Telečja pečenka
Simon Jenko: Tilka
Ivan Tavčar: Visoška kronika
Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
Janko Kersnik: Jara gospoda
FIN DE SIÈCLE - LITERATURA KONEC STOLETJA - NOVA ROMANTIKA
Oscar Wilde: Saloma
Anton Pavlovič Čehov: Češnjev vrt
SLOVENSKA MODERNA
Dragutin Kette: Na trgu
Josip Murn Aleksandrov: Pesem o ajdi
Josip Murn Aleksandrov: Ko dobrave se mrače
Ivan Cankar: Na klancu
Ivan Cankar: Martin Kačur
DRAMATIKA V SLOVENSKI MODERNI
Ivan Cankar: Hlapci
Ivan Cankar: Za narodov blagor
Oton Župančič: Duma
Oton Župančič: Z vlakom
Alojz Gradnik: Pisma (1., 5., 7. Pesem)
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO
PESNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Federico Garcia Lorca: Vitezova pesem
Federico Garcia Lorca: Mesečniška romanca
PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Marcel Proust: Combray
James Joyce: Ulikses
Franz Kafka: Preobrazba
DRAMATIKA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED II. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
EKSPRESIONIZEM
Srečko Kosovel: Kons.5
Srečko Kosovel: Pesem št.X
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE DRAMATIKE
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE PROZE
Ivan Pregelj: Matkova Tina
SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM
Prežihov Voranc: Samorastniki
Prežihov Voranc: Boj na požiravniku
Ciril Kosmač: Tantadruj
POEZIJA UPORA IN REVOLUCIJE
Karel Destovnik Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
Karel Destovnik Kajuh: Slovenska pesem
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
LIRSKO PESNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
PRIPOVEDNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Albert Camus: Tujec
DRAMATIKA PO II. SVETOVNI VOJNI
Jean - Paul Sartre: Za zaprtimi vrati
Eugene Ionesco: Plešasta pevka
Samuel Beckett: Čakajoč Godota
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI
SLOVENSKO PESNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
Janez Menart: Croquis
Janez Menart: Celuloidni pajac
Tone Pavček: Še enkrat glagoli
Ciril Zlobec: Pobeglo otroštvo
Lojze Krakar: Med iskalci biserov
Kajetan Kovič: Južni otok
Kajetan Kovič: Psalm
Dane Zajc: Črni deček
Dane Zajc: Veliki črni bik
Gregor Strniša: Večerna pravljica
Gregor Strniša: Vrba
Tomaž Šalamun: Stvari
Tomaž Šalamun: Mrk
Tomaž Šalamun: Gobice
SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO II. SVETOVNI VOJNI
Edvard Kocbek: Črna orhideja
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža
Andrej Hieng: Čudežni FELIKS
Alojz Rebula: Senčni ples
SLOVENSKA DRAMATIKA PO II. SVETOVNI VOJNI
Dominik Smole: Antigona
Drago Jančar: Veliki briljantni valček
PREGLED OBDOBIJ
LITERATURA IN VIRI