DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTMatematika na maturi - Vsak korak šteje
Peter Hafner

Priročnik Matematika na maturi - Vsak korak šteje avtorja Petra Hafnerja, katerega je uredil Marko Špolad, bo mladim izjemen vodič do vrat zrelosti - mature.

Z izbranimi nalogami se lahko sprehodite preko ducata tematskih etap in znanje preverite še s pol ducata primerov matur. Sklopi so povsem usklajeni z novim izpitnim katalogom za leto 2012. Za to je s svojimi nalogami poskrbel avtor in aktiv profesorjev matematike na Gimnaziji Škofja Loka.

Največja dodana vrednost so izjemno podrobne rešitve s točkovnikom. Vsaka enota je po maturitetnem zgledu vredna 40 točk, vsak primer mature pa 80 točk. Kandidat se lahko preveri tudi časovno. Temeljna maturitetna kamna (funkcije in enačbe) skuša avtor graditi skozi celotno zbirko preko več poglavij (funkcije, zveznost funkcij, zaporedja, odvod in integral…) na svoj način. Denimo z grafi funkcij, ki resda niso računalniško natančni, zato pa postopoma nastajajo v zavesti uporabnika z njegovim sodelovanjem.

Seveda ni nujno, da dijak ali profesor sledi ponujenemu. Je zgolj poskus, kako pripravo približati maturitetnim pogojem. Obenem je priročnik namenjen prav vsem - maturantom in tistim, ki so vajeni sprotnih preverjanj. Ker zbirka v celoti pokriva splošna znanja in v veliki meri tudi posebna znanja (označena), je namenjena najširši gimnazijski populaciji. V njej se bodo našli tako tisti, ki se pripravljajo za osnovno raven, kot tisti z višje ravni zahtevnosti.

 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika na maturi - Vsak korak šteje
Avtor:
Peter Hafner
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Studio Signum d.o.o. in Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 172 strani
barvni tisk
Leto izida:
2010
Zbirka:
Priročniki, št. 48
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-78-4
Cena:
15,70 EUR
Dosegljivost:
na zalogi


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
Številske množice
Cela števila
Izjave, množice, deljivost
Racionalna števila
Realna števila
Potence in koreni
Kompleksna števila
Rešitve
Geometrija
Geometrija v ravnini
Ploščina
Merjenje v geometriji
Površine in prostornine
Rešitve
Vektorji
Rešitve
Algebrske funkcije
Linearna funkcija
Kvadratna funkcija
Polinomi in racionalne funkcije
Rešitve
Krivulje drugega reda
Rešitve
Transcendentne funkcije
Eksponentna funkcija in logaritem
Kotne funkcije
Rešitve
Kombinatorika
Rešitve
Statistika in verjetnost
Rešitve
Zaporedja in vrste
Rešitve
Zveznost in limite funkcij
Rešitve
Odvod
Rešitve
Integral
Rešitve
Primeri maturitetnih preizkusov - Petrovi »kompletki«
Rešitve