DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTPoklicna matura - Književnost (2005)
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Poklicna matura - Književnost (2005) je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017) Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017)

Redno namreč prilagajamo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

V priročniku Poklicna matura - Književnost je predstavljenih 60 književnih besedil, torej so razčlenjena vsa besedila, ki jih je predpisala Republiška komisija poklicne mature za slovenščino.

Doslej sta avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, že 8. leto zapored pripravila priročnik za književnost - Književnost na maturi - gimnazijskim maturantom. Ravno zaradi odličnega odziva vseh generacij maturantov sta se priročnik odločila prilagoditi zahtevam poklicne mature.

V priročniku si besedila sledijo kronološko in so vpeta v literarnozgodovinska obdobja. Naslovu dela najprej sledi povzetek vsebine celotnega dela, nato so povzetki odlomkov, ki so objavljeni v učbenikih za književnost poklicno-tehniškega izobraževanja mag. Jane Kvas Potovanje besed, temu pa sledi interpretacija celotnega dela. Na samem koncu je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, preglednica predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Uporabo priročnika svetujemo vsem dijakom, ki opravljajo poklicno maturo!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Poklicna matura - Književnost (2005)
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 152 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2004
Zbirka:
Priročniki, št. 22
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-30-3
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladiščuKazalo vsebine Kazalo vsebine
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja Sofoklej: Kralj Ojdip
RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
BIBLIJA
Biblija: Prilika o izgubljenem sinu
SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
Brižinski spomeniki
RENESANSA
W. Shakespeare: Romeo in Julija
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
P. Trubar: Proti zidavi cerkva
PROTIREFORMACIJA IN BAROK
J. Svetokriški: Na noviga lejta dan
RAZSVETLJENSTVO
A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
A. S. Puškin: Jevgenij Onjegin
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
F. Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
F. Prešeren: Zdravljica
F. Prešeren: Krst pri Savici
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
G. Flaubert: Gospa Bovary
F. M. Dostojevski: Zločin in kazen
L. N. Tolstoj: Vojna in mir
H. Balzac: Oče Goriot
E. Zola: Beznica
H. Ibsen: Nora
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
J. Jurčič: Deseti brat
S. Jenko: Tilka
J. Kersnik: Jara gospoda
J. Kersnik: Agitator
I. Tavčar: Visoška kronika
I. Tavčar: Cvetje v jeseni
I. Tavčar: V Zali
PESNIŠTVO MED ROMANTIKO IN REALIZMOM
S. Jenko: Obrazi
S. Gregorčič: Njega ni
A. Aškerc: Mejnik
EVROPSKA NOVA ROMANTIKA/ MODERNA
O. Wilde: Saloma