DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTPoklicna matura - Književnost 2004
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Poklicna matura - Književnost 2004 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017) Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017)

Redno namreč prilagajamo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.


V priročniku Poklicna matura - Književnost 2004 je predstavljenih 60 književnih besedil, kolikor je predpisanih za ustni del iz slovenščine na poklicni maturi 2004. V priročniku so razčlenjena vsa besedila, ki jih je predpisala Republiška komisija poklicne mature za slovenščino.

Doslej sta avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, že 7. leto zapored pripravila priročnik za književnost - ustni del na maturi - gimnazijskim maturantom. Ravno zaradi odličnega odziva vseh generacij maturantov sta se priročnik odločila prilagoditi zahtevam poklicne mature.

V priročniku si besedila sledijo kronološko in so vpeta v literarnozgodovinska obdobja. Naslovu dela najprej sledi povzetek vsebine celotnega dela, nato so povzetki odlomkov, ki so objavljeni v učbenikih za književnost poklicno-tehniškega izobraževanja mag. Jane Kvas Potovanje besed, temu pa sledi interpretacija celotnega dela.

Uporabo priročnika svetujemo vsem dijakom, ki opravljajo poklicno maturo! 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Poklicna matura - Književnost 2004
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 151 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2003
Zbirka:
Priročniki, št. 19
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-26-5
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladiščuKazalo vsebine Kazalo vsebine
1. ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja, Iliada
2. HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
Prilika o izgubljenem sinu
3. SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
Brižinski spomeniki
4. RENESANSA
Shakespeare: Romeo in Julija
5. REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
Trubar: Proti zidavi cerkva
6. PROTIREFORMACIJA IN BAROK
Svetokriški: Na noviga lejta dan
7. RAZSVETLJENSTVO
Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
8. EVROPSKA ROMANTIKA
Puškin: Jevgenij Onjegin; Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.), Zdravljica, Krst pri Savici
9. EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
Flaubert: Gospa Bovary; Dostojevski: Zločin in kazen; Tolstoj: Vojna in mir; Balzac; Zola: Beznica; Ibsen: Nora
10. MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
Jurčič: Deseti brat; Jenko: Tilka, Obrazi; Kersnik: Jara gospoda, Agitator;Tavčar: Visoška kronika, Cvetje v jeseni, V zali; Gregorčič: Njega ni; Aškerc: Mejnik
11. EVROPSKA NOVA ROMANTIKA / MODERNA
Wilde: Saloma
12. NOVA ROMANTIKA / MODERNA NA SLOVENSKEM
Kette: Na trgu, Spomini; Cankar: Martin Kačur, Hlapci, Podobe iz sanj; Kostanj posebne sorte; Župančič: Duma, Z vlakom
13. SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO
Kafka: Preobrazba
14. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRD 2. SVETOVNO VOJNO
Kosovel: Slutnja, Otožje, Ekstaza smrti, kons. 5; Grum: Dogodek v mestu Gogi; Pregelj: Matkova Tina; Voranc: Samorastniki, Boj na požiravniku, Tantadruj; Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
15. SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
16. SMERI V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI PO 2. SVETOVNI VOJNI
17. PREGLED OBDOBIJ
18. LITERATURA IN VIRI