DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTPoklicna matura - Književnost (izdaja 2014)
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Poklicna matura - Književnost (izdaja 2014) je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017) Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017)

Redno namreč prilagajamo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

V korenito prenovljenem priročniku Poklicna matura - Književnost (izdaja 2014) so predstavljena književna besedila, ki so predpisana za ustni del iz slovenščine na poklicni maturi. V priročniku so razčlenjena vsa besedila, ki jih je predpisala Republiška komisija poklicne mature za slovenščino.

Doslej sta avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, že 17. leto zapored pripravila priročnik za književnost - ustni del na maturi - gimnazijskim maturantom. Ravno zaradi odličnega odziva vseh generacij maturantov sta se priročnik odločila prilagoditi zahtevam poklicne mature.

V priročniku si besedila sledijo kronološko in so vpeta v literarnozgodovinska obdobja. Naslovu dela najprej sledi povzetek vsebine celotnega dela, nato so povzetki odlomkov, ki so objavljeni v učbenikih za književnost poklicno-tehniškega izobraževanja mag. Jane Kvas Potovanje besed, temu pa sledi interpretacija celotnega dela.

Uporabo priročnika priporočamo vsem, ki bodo opravljali poklicno maturo!


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Poklicna matura - Književnost (izdaja 2014)
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 154 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2013
Zbirka:
Priročniki, št. 61
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-27-3
Cena:
14,30 EUR
Dosegljivost:
Opuščen programKazalo vsebine Kazalo vsebine
UVOD
HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
BIBLIJA
Biblija: Prilika o izgubljenem sinu
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja
Homer: Iliada
Sofoklej: Kralj Ojdip
Sofoklej: Antigona
RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
Brižinski spomeniki
LJUDSKO SLOVSTVO
Ljudska: Pegam in Lambergar
Ljudska: Od lepe Vide
Ljudska: Zeleni Jurij
Ljudska: Kralj Matjaž
EVROPSKA RENESANSA
William Shakespeare: Romeo in Julija
REFORMACIJA, PROTIREFORMACIJA IN BAROK NA SLOVENSKEM
REFORMACIJA
P. Trubar: Proti zidavi cerkva
PROTIREFORMACIJA IN BAROK
J. Svetokriški: Na noviga lejta dan
RAZSVETLJENSTVO V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
Valentin Vodnik: Zadovolni Krajnc
Valentin Vodnik: Dramilo
EVROPSKA ROMANTIKA
Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
France Prešeren: Sonetni venec
France Prešeren: Zdravljica
France Prešeren: Krst pri Savici
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
Gustave Flaubert: Gospa Bovary
Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna in mir
Emile Zola: Beznica
Henrik Ibsen: Nora
Henrik Ibsen: Strahovi
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
Josip Jurčič: Deseti brat
Simon Jenko: Tilka
Josip Jurčič: Telečja pečenka
Janko Kersnik: Jara gospoda
Janko Kersnik: V zemljiški knjigi
Ivan Tavčar: Visoška kronika
Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
Ivan Tavčar: V Zali
PESNIŠTVO MED ROMANTIKO IN REALIZMOM
Simon Jenko: Obrazi
Simon Gregorčič: Njega ni
Simon Gregorčič: Soči
Anton Aškerc: Mejnik
Anton Aškerc: Zimska Romanca
EVROPSKA MODERNA
Oscar Wilde: Saloma
MODERNA NA SLOVENSKEM
Dragotin Kette: Na trgu
Josip Murn Aleksandrov: Sneg
Ivan Cankar: Martin Kačur
Ivan Cankar: Na klancu
Ivan Cankar: Podobe iz sanj; Kostanj posebne sorte
Ivan Cankar: Gospod Stotnik
Ivan Cankar: Hlapci
Ivan Cankar: Za narodov blagor
Oton Župančič: Duma
Oton Župančič: Z Vlakom
EVROPSKA KNJIŽEVNOST V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
POEZIJA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
PRIPOVEDNIŠTVO V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA
Franz Kafka: Preobrazba
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
EKSPRESIONIZEM
Srečko Kosovel: Slutnja
Srečko Kosovel: Ekstaza smrti
Srečko Kosovel: Kons. 5
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
Ivan Pregelj: Matkova Tina
SOCIALNI REALIZEM V SLOVENSKI PROZI
Prežihov Voranc: Samorastniki
Prežihov Voranc: Boj na požiravniku
Miško Kranjec: Režonja na svojem
Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh
POEZIJA UPORA
Karel Destovnik Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO DRUGI SVETOVNI VOJNI, SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST
SLOVENSKO PESNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Janez Menart: Croquis
Janez Menart: Nežnost v mraku
Tone Pavček: Take dežele ni
Tone Pavček: Pesem o zvezdah
Lojze Krakar: Med iskalci biserov
Ciril Zlobec: Sveta mesta tvojega telesa
Kajetan Kovič: Južni otok
Dane Zajc: Črni deček
Gregor Strniša: Večerna pravljica
Svetlana Makarovič: Odštevanka
Marko Kravos: Zamejska Žalostna
Tomaž Šalamun: Himna svetovne odgovornosti
Tomaž Šalamun: Gobice
Aleš Šteger: 10 prošenj za lahko noč
SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Ciril Kosmač: Tantadruj
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
Marjan Tomšič: Vruja
Andrej Blatnik: Električna kitara
Andrej Skubic: Fužinski bluz
Polona Glavan: Anton
SLOVENSKA DRAMATIKA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Dominik Smole: Antigona
Drago Jančar: Veliki Briljantni Valček
Matjaž Zupančič: Vladimir
SEZNAM ZAHTEVANIH ZNANJ
LITERATURA IN VIRI