DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTPoklicna matura - Književnost (izdaja 2017)
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

V priročniku Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017) so predstavljena književna besedila, ki so predpisana za ustni del iz slovenščine na poklicni maturi. V priročniku so razčlenjena vsa besedila, ki jih je predpisala Republiška komisija poklicne mature za slovenščino.

Doslej sta avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, že 20. leto zapored pripravila priročnik za književnost - ustni del na maturi - gimnazijskim maturantom. Ravno zaradi odličnega odziva vseh generacij maturantov sta se priročnik odločila prilagoditi zahtevam poklicne mature.

V priročniku si besedila sledijo kronološko in so vpeta v literarnozgodovinska obdobja. Naslovu dela najprej sledi povzetek vsebine celotnega dela, nato so povzetki odlomkov, ki so objavljeni v učbenikih za književnost poklicno-tehniškega izobraževanja mag. Jane Kvas Potovanje besed, temu pa sledi interpretacija celotnega dela.

Uporabo priročnika priporočamo vsem, ki bodo opravljali poklicno maturo!


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017)
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Recenzenti:
Janja Perko, prof.
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 154 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2016
Zbirka:
Priročniki, št. 68
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-60-0
Cena:
14,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • UVOD
 • HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
  • BIBLIJA
   • Biblija: Prilika o izgubljenem sinu
 • ANTIČNA KNJIŽEVNOST
  • GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
  • RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
   • Homer: Odiseja
   • Homer: Iliada
   • Sofoklej: Kralj Ojdip
   • Sofoklej: Antigona
 • SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
  • Brižinski spomeniki
 • LJUDSKO SLOVSTVO
  • Ljudska: Pegam in Lambergar
  • Ljudska: Od lepe Vide
  • Ljudska: Zeleni Jurij
  • Ljudska: Kralj Matjaž
 • EVROPSKA RENESANSA
  • William Shakespeare: Romeo in Julija
 • REFORMACIJA, PROTIREFORMACIJA IN BAROK NA SLOVENSKEM
  • REFORMACIJA
   • Primož Trubar: Proti zidavi cerkva
  • PROTIREFORMACIJA IN BAROK
   • Janez Svetokriški: Na noviga lejta dan
 • RAZSVETLJENSTVO V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
  • Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
  • Valentin Vodnik: Zadovolni Krajnc
  • Valentin Vodnik: Dramilo
 • EVROPSKA ROMANTIKA
  • Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin
 • ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
  • France Prešeren: Sonetni venec
  • France Prešeren: Zdravljica
  • France Prešeren: Krst pri Savici
 • EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
  • Gustave Flaubert: Gospa Bovary
  • Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
  • Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna in mir
  • Emile Zola: Beznica
  • Henrik Ibsen: Nora
  • Henrik Ibsen: Strahovi
  • Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor
 • MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
  • Josip Jurčič: Deseti brat
  • Simon Jenko: Tilka
  • Josip Jurčič: Telečja pečenka
  • Janko Kersnik: Jara gospoda
  • Janko Kersnik: V zemljiški knjigi
  • Ivan Tavčar: Visoška kronika
  • Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
  • Ivan Tavčar: V Zali
 • PESNIŠTVO MED ROMANTIKO IN REALIZMOM
  • Simon Jenko: Obrazi
  • Simon Gregorčič: Njega ni
  • Simon Gregorčič: Soči
  • Anton Aškerc: Mejnik
  • Anton Aškerc: Zimska romanca
 • EVROPSKA MODERNA
  • Oscar Wilde: Saloma
 • MODERNA NA SLOVENSKEM
  • Dragotin Kette: Na trgu
  • Josip Murn Aleksandrov: Sneg
  • Ivan Cankar: Martin Kačur
  • Ivan Cankar: Na klancu
  • Ivan Cankar: Podobe iz sanj; Kostanj posebne sorte
  • Ivan Cankar: Gospod Stotnik
  • Ivan Cankar: Hlapci
  • Ivan Cankar: Za narodov blagor
  • Oton Župančič: Duma
  • Oton Župančič: Z vlakom
 • EVROPSKA KNJIŽEVNOST V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
  • POEZIJA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
  • PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
  • PRIPOVEDNIŠTVO V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA
   • Franz Kafka: Preobrazba
 • SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
  • EKSPRESIONIZEM
   • Srečko Kosovel: Slutnja
   • Srečko Kosovel: Ekstaza smrti
   • Srečko Kosovel: Kons. 5
   • Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
   • Ivan Pregelj: Matkova Tina
  • SOCIALNI REALIZEM V SLOVENSKI PROZI
   • Prežihov Voranc: Samorastniki
   • Prežihov Voranc: Boj na požiralniku
   • Miško Kranjec: Režonja na svojem
   • Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh
  • POEZIJA UPORA
   • Karel Destovnik Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
 • SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO II. SVETOVNI VOJNI, SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST
  • SLOVENSKO PESNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
   • Janez Menart: Croquis
   • Janez Menart: Nežnost v mraku
   • Tone Pavček: Pesem o zvezdah
   • Lojze Krakar: Med iskalci biserov
   • Ciril Zlobec: Sveta mesta tvojega telesa
   • Kajetan Kovič: Južni otok
   • Dane Zajc: Črni deček
   • Dane Zajc: Veliki črni bik
   • Gregor Strniša: Večerna pravljica
   • Svetlana Makarovič: Odštevanka
   • Tomaž Šalamun: Himna svetovne odgovornosti
   • Tomaž Šalamun: Gobice
   • Aleš Šteger: 10 prošenj za lahko noč
  • SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
   • Ciril Kosmač: Tantadruj
   • Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
   • Marjan Tomšič: Vruja
   • Andrej Blatnik: Električna kitara
   • Andrej Skubic: Fužinski bluz
   • Polona Glavan: Anton
  • SLOVENSKA DRAMATIKA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
   • Dominik Smole: Antigona
   • Drago Jančar: Veliki briljantni valček
   • Matjaž Zupančič: Vladimir
   • Primož Kozak: Legenda o svetem Che
 • SEZNAM ZAHTEVANIH ZNANJ
 • LITERATURA IN VIRI