DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTPoklicna matura - Književnost (2009)
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Poklicna matura - Književnost (2009) je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017) Poklicna matura - Književnost (izdaja 2017)

Redno namreč prilagajamo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

V priročniku Poklicna matura - Književnost 2009 so predstavljena književna besedila, ki so predpisana za ustni del iz slovenščine na poklicni maturi v šolskem letu 2008/2009. V priročniku so razčlenjena vsa besedila, ki jih je predpisala Republiška komisija poklicne mature za Slovenščino.

Doslej sta avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, že 11. leto zapored pripravila priročnik za književnost - ustni del na maturi - gimnazijskim maturantom. Ravno zaradi odličnega odziva vseh generacij maturantov priročnik že vrsto let prilagajata tudi zahtevam poklicne mature.

V priročniku si besedila sledijo kronološko in so vpeta v literarnozgodovinska obdobja. Naslovu dela najprej sledi povzetek vsebine celotnega dela, nato so povzetki odlomkov, ki so objavljeni v učbenikih za književnost poklicno-tehniškega izobraževanja mag. Jane Kvas Potovanje besed, temu pa sledi interpretacija celotnega dela.

Uporabo priročnika priporočamo vsem, ki bodo opravljali poklicno maturo! 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Poklicna matura - Književnost (2009)
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 181 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2008
Zbirka:
Priročniki, št. 40
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-65-4
Cena:
11,90 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladiščuKazalo vsebine Kazalo vsebine
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja
Homer: Iliada
Sofoklej: Kralj Ojdip
Sofoklej: Antigona
HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
BIBLIJA
Biblija: Prilika o izgubljenem sinu
SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST
Brižinski spomeniki
RENESANSA
W. Shakespeare: Romeo in Julija
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
P. Trubar: Proti zidavi cerkva
PROTIREFORMACIJA IN BAROK
J. Svetokriški: Na noviga lejta dan
LJUDSKO SLOVSTVO
Od lepe Vide
Zeleni Jurij
RAZSVETLJENSTVO NA SLOVENSKEM
A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
A. S. Puškin: Jevgenij Onjegin
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
F. Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
F. Prešeren: Zdravljica
F. Prešeren: Krst pri Savici
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
G. Flaubert: Gospa Bovary
F. M. Dostojevski: Zločin in kazen
L. N. Tolstoj: Vojna in mir
E. Zola: Beznica
H. Ibsen: Nora
H. Ibsen: Strahovi
N. V. Gogolj: Revizor
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
J. Jurčič: Deseti brat
S. Jenko: Tilka
J. Jurčič: Telečja pečenka
J. Kersnik: Jara gospoda
J. Kersnik: Agitator
I. Tavčar: Visoška kronika
I. Tavčar: Cvetje v jeseni
I. Tavčar: V Zali
PESNIŠTVO MED ROMANTIKO IN REALIZMOM
S. Jenko: Obrazi
S. Gregorčič: Njega ni
A. Aškerc: Mejnik
EVROPSKA NOVA ROMANTIKA/ MODERNA
O. Wilde: Saloma
A. P. Čehov: Češnjev vrt
NOVA ROMANTIKA/ MODERNA NA SLOVENSKEM
D. Kette: Na trgu
D. Kette: Spomini (II)
I. Cankar: Martin Kačur
I. Cankar: Na klancu
I. Cankar: Hlapci
I. Cankar: Za narodov blagor
I. Cankar: Podobe iz sanj; Kostanj posebne sorte
O. Župančič: Duma
O. Župančič: Z vlakom
SVETOVNA KNJIŽEVNOST V 20. STOLETJU
POEZIJA 20. STOLETJA
PRIPOVEDNIŠTVO 20. STOLETJA
Franz Kafka: Preobrazba
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO
EKSPRESIONIZEM
S. Kosovel: Slutnja
S. Kosovel: Otožje
S. Kosovel: Ekstaza smrti
S. Kosovel: Kons. 5
S. Kosovel: Pesem št. X
S. Grum: Dogodek v mestu Gogi
I. Pregelj: Matkova Tina
SOCIALNI REALIZEM V SLOVENSKI PROZI
P. Voranc: Samorastniki
P. Voranc: Boj na požiravniku
M. Kranjec: Režonja na svojem
POEZIJA UPORA
K. D. Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
SMERI V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI PO 2. SVETOVNI VOJNI
SLOVENSKO PESNIŠTVO PO 2. SVETOVNI VOJNI
J. Menart: Croquis
J. Menart: Celuloidni pajac
J. Menart: Podeželski plakat
T. Pavček: Še enkrat glagoli
T. Pavček: Pesem o zvezdah
L. Krakar: Med isklaci biserov
C. Zlobec: Pobeglo otroštvo
K. Kovič: Južni otok
D. Zajc: Črni deček
G. Strniša: Večerna pravljica
S. Makarovič: Zeleni Jurij
M. Kravos: Zamejska žalostna
T. Šalamun: Maline so
T. Šalamun: Gobice
SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO 2. SVETOVNI VOJNI
C. Kosmač: Tantadruj
V. Zupan: Menuet za kitaro
P. Zidar: Sveti Pavel
L. Kovačič: Ljubljanske razglednice
L. Kovačič: Resničnost
SLOVENSKA DRAMATIKA PO 2. SVETOVNI VOJNI
D. Jovanivić: Generacije
D. Jančar: Veliki briljantni valček
PREGLED OBDOBIJ
LITERATURA IN VIRI