DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2004
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2004 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2004, avtorja Borisa Pavliha, nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2003/04).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi. Izdaja 2004 je dopolnjena z novimi slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje. Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino! 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2004
Avtor:
Boris Pavliha
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 248 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2003
Zbirka:
Priročniki, št. 18
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-27-3
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladiščuKazalo vsebine Kazalo vsebine
1. RIMSKO CESARSTVO IN ZAČETEK KRŠČANSTVA
2. SLOVENSKO OZEMLJE V POZNOANTIČNI IN ZGODNJI SREDNJEVEŠKI DOBI
3. SREDNJEVEŠKA MESTA IN PODEŽELJE
4. SLOVENCI V SREDNJEVEŠKEM RIMSKO-NEMŠKEM CESARSTVU
5. FRANCOSKA REVOLUCIJA IN PROBLEMI REVOLUCIJ
6. SLOVENCI V AVSTRO-OGRSKI
7. BOLJŠEVIZEM, FAŠIZEM, NACIZM
8. SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
9. SLOVENCI V PRVEM DESETLETJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
10. MIROVNA GIBANJA IN ORGANIZACIJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI