DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle mature



LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI




NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT



Zgodovina na maturi 2017
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2017 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Letošnji priročnik Zgodovina na maturi 2017, nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2016/17).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi. Izdaja je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje. Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2017
Avtor:
Boris Pavliha
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 210 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2016
Zbirka:
Priročniki, št. 70
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-73-0
Cena:
16,30 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program



Kazalo vsebine Kazalo vsebine
Obča in narodna zgodovina starega veka
Od mestnih držav do prvih imperijev
Prve visoke kulture
Egipt
Grki
Rimljani
Antična doba na Slovenskem
Rimska mesta
Rimsko podeželje
Rimsko kulturno izročilo
Obča in narodna zgodovina od srednjega veka do konca 18. stoletja
Različni modeli vladanja
Od razpada zahodnega dela rimskega cesarstva do stanovskih monarhij
Med posvetno in cerkveno oblastjo
Med absolutizmom in parlamentarizmom
Etnične, družbene in gospodarske spremembe
Srednjeveška kolonizacija
Humanizem in renesansa
Gospodarski razvoj
Razvoj zgodovinskih dežel in Slovenci
Med Alpskimi Slovani v Vzhodnih Alpah
Slovenski prostor in začetki zgodovinskih dežel
Habsburška monarhija in Slovenci
Obča in narodna zgodovina 19. stoletja
Vzpon meščanstva in uveljavitev parlamentarizma
Revolucije meščanov
Napoleonska Francija in Evropa
Doba meščanov
Od nacionalnih gibanj do 1. svetovne vojne
Narodna gibanja in nacionalne države
Ustvarjanje imperijev in delitev sveta
Slovensko nacionalno preoblikovanje
Oblikovanje slovenskega narodnega gibanja in marčna revolucija leta 1848
Modernizacija življenja in politična diferenciacija
Slovenci in drugi narodi
Obča in narodna zgodovina 20. stoletja
Razvoj demokracije
Pojmovanje demokracije pred 1. svetovno vojno
Demokratični sistemi med svetovnima vojnama
Totalitarni sistemi
Svet po padcu berlinskega zidu
Sodelovanje in spori v 20. stoletju
Prva svetovna vojna, njen potek in mirovne pogodbe po koncu vojne
Hladna vojna - ne vojna ne mir
Protislovja hladne vojne
Svetovno povezovanje
Gospodarski razvoj in njegova nihanja
EGS in začetki evropskega povezovanja
Spremembe in povezovanja po svetu
Teroristična gibanja in njihov vpliv na svet
Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju
Nacionalni položaj slovenskega naroda
Osamosvojitev Slovenije
LITERATURA