DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Delovni zvezek je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do izteka osemletne osnovne šoleDelovni zvezek tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Igraje v matematiko 4 - delovni zvezek z rešitvami
Sonja Hernja

Delovni zvezek avtorice Sonje Hernja je prenovljen delovni zvezek, ki ga večina učiteljev pozna iz časa, ko je izhajal pod naslovom Igraje skozi matematiko.

Delovni zvezek, ki je potrjen do izteka osemletne osnovne šole, je založba Pikal skupaj z avtorico prenovila in ponovno izdala.


Glavne prednosti Pikalove matematike
  dovolj nalog za vse učence, saj mnogo nalog vključuje tudi minimalne in zahtevnejše standarde
  učitelju je dana možnost izbora nalog
  naloge so zasnovane tako, da jih učitelj lahko vključi v samo obravnavo nove snovi; do rešitve pridejo učenci po ustreznih metodičnih postopkih
  vključene so naloge za preverjanje znanja
  nivojske naloge za ure fleksibilne diferenciacije
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva, prijazna... tako, da učenci lahko matematiko resnično vzljubijo in radi rešujejo nalogeTehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Igraje v matematiko 4 - delovni zvezek z rešitvami,
delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osemletne osnovne šole
Avtor:
Sonja Hernja
Recenzenti:
dr. Jože Lep, Vida Ditrih, Tatjana Štular, Almira Zibelnik
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Prepress
Obseg:
A4 (210 x 297 mm)
trije snopiči skupaj 335 strani in 63 strani rešitev
barvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek za osemletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno do izteka osemletne osnovne šole
ISBN:
961-6368-10-9
Dosegljivost:
Razprodano; opuščen program, na voljo je nov programKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Ponavljamo in poglabljamo
 • Števila do milijona
 • Seštevanje in odštevanje do milijona
 • Seštevamo in odštevamo pisno
 • Točka, daljica, premica, poltrak in ravnina
 • Vzporedni premici, pravokotni premici
 • Množimo in delimo
 • Potence
 • Množimo in delimo z 10, s 100 in 1000
 • Pravokotnik, kvadrat
 • Sestavljamo račune
 • Deli celote
 • Krog in krožnica
 • Rišemo s šestilom
 • Pisno množenje
 • Odnosi in lastnosti
 • Obseg večkotnikov
 • Delimo pisno
 • Čas
 • Merimo ploščino
 • Mreža kvadra
 • Površina kvadra
 • O množicah
 • Števila prek milijona
 • Naravna števila
 • Merimo prostornino
 • Ponavljamo ob koncu šolskega leta
 • Preverjanje znanja