DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Delovni zvezek je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do izteka osemletne osnovne šole.


Delovni zvezek tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Matematika za radovedneže 6 - delovni zvezek
Cvetka Frešer, Jože Senekovič, Mojca Gazvoda

Delovni zvezek Matematika za radovedneže 6/9 je dopolnilo k učbeniku.

Razdeljen je v dva snopiča. Vsebuje naloge, ki so namenjene klasičnim oblikam utrjevanja, in naloge, ki so primerne za utrjevanje v treh nivojskih skupinah, kar predvideva Pravilnik o nivojskem pouku.
V 1. skupini bodo reševali naloge manj uspešni učenci. V 2. skupini bodo reševali naloge povprečni učenci. V 3. skupini bodo reševali naloge sposobnejši učenci. Učencem so omogočeni prehodi z nivoja na nivo.

Odlika delovnega zvezka je tudi ta, da učenec vanj neposredno piše in je lahko uporaben za domače delo ter dopolnilni in dodatni pouk.

K delovnemu zvezku so v posebnem snopiču dodane rešitve, ki omogočajo učencem, učiteljem in staršem sprotno informacijo o pravilnosti reševanja. Sprotna povratna informacija učence motivira za nadaljno delo in prehod na višji nivo.Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 6 - delovni zvezek,
delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 6. razredu devetletne in 5. razredu osemletne osnovne šole
Avtor:
Cvetka Frešer, Jože Senekovič, Mojca Gazvoda
Recenzenti:
dr. Bojan Hvala, Andreja Župec, prof.
Ilustracije:
Tina Švajger
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), dva snopiča skupaj 475 strani + 81 strani rešitev
barvni tisk
Leto izida:
2004
Vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek za osemletno in devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno do izteka osemletne osnovne šole
ISBN:
961-6368-16-8
Cena:
16,80 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program
 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • To že znam
 • Naravna števila
 • Enačbe in neenačbe
 • Geometrija v ravnini
 • Ulomki. Decimalne številke
 • Merimo
 • Računamo z decimalnimi števili
 • Krog in kot
 • Številski izrazi
 • Obdelava podatkov
 • Ponovim, da znanja ne izgubim
 • Žepno računalo


Vzorčne strani Vzorčne strani
Dodatne naloge - Uporaba evra

Adobe Acrobat dokument (*.pdf); 1.331kb


Na voljo je tudi ogled posodobljenih strani učbenika, poglavje 6. Merimo, ki obravnava uporabo evra. Glej Matematika za radovedneže 6 - učbenik.

Dodatne naloge - Uporaba evra v obliki Adobe Acrobat (.pdf)

Za ogled vzorčnih strani potrebujete Adobe Reader. Z desnim miškinim gumbom kliknite na zgornjo povezavo in nato iz menuja izberite Shrani povezavo kot oz. Save Target As...