DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do izteka osemletne osnovne šole.


Učbenik tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Matematika za radovedneže 6 - učbenik
Cvetka Frešer, Jože Senekovič, Mojca Gazvoda

Celotni komplet Matematika za radoveneže 6/9 vsebuje učbenik, delovni zvezek in priročnik za učitelje (v papirnati obliki ali na CD-ROM-u).

Celotni komplet Matematika za radovedneže 6/9 je logično nadaljevanje kompleta Matematika za radoveneže 5/9. Vsa gradiva so potrjena za uporabo v 6. razredu devetletne osnovne šole in za uporabo v 5. razredu osemletne osnovne šole pri Strokovnem svetu za splošno izobraževanje RS.

Učbenik je usklajen s prenovljenim učim načrtom za pouk matematike v 6. razredu devetletke, torej s:
 • cilji,
 • standardi znanja,
 • vsebinami.
Prirejen je razvojni stopnji učenca glede:
 • obsega,
 • vsebine,
 • jezika,
 • oblikovanosti,
 • estetskega videza.
V posameznih sklopih učbenika so z rešenimi zgledi podani didaktično metodični koraki in postopki reševanja nalog.Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 6 - učbenik,
učbenik za pouk matematike v 6. razredu devetletne in 5. razredu osemletne osnovne šole
Avtor:
Cvetka Frešer, Jože Senekovič, Mojca Gazvoda
Recenzenti:
dr. Bojan Hvala, Andreja Župec, prof.
Ilustracije:
Tina Švajger
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 231 strani
barvni tisk
Leto izida:
2004
Vrsta učnega gradiva:
učbenik za osemletno in devetletno osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno do izteka osemletne osnovne šole
ISBN:
961-6368-15-X
Cena:
15,10 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program
 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • To že znam
 • Naravna števila
 • Enačbe in neenačbe
 • Geometrija v ravnini
 • Ulomki. Decimalne številke
 • Merimo
 • Računamo z decimalnimi števili
 • Krog in kot
 • Številski izrazi
 • Obdelava podatkov
 • Ponovim, da znanja ne izgubim
 • Žepno računalo


Vzorčne strani Vzorčne strani
Dodatno poglavje - 6. Merimo - Uporaba evra

Adobe Acrobat dokument (*.pdf); 1.846kb


Na voljo je tudi ogled dodatnih nalog z uporabo evra. Glej Matematika za radovedneže 6 - delovni zvezek.

Dodatno poglavje - 6. Merimo - Uporaba evra v obliki Adobe Acrobat (.pdf)

Za ogled vzorčnih strani potrebujete Adobe Reader. Z desnim miškinim gumbom kliknite na zgornjo povezavo in nato iz menuja izberite Shrani povezavo kot oz. Save Target As...