DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Delovni zvezek je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do izteka osemletne osnovne šole.


Delovni zvezek tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Slovenski jezik - moj jezik ... naš jezik 5
Zdenka Hiti


Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenski jezik - moj jezik ... naš jezik 5,
delovni zvezek za pouk slovenščine v 5. razredu osemletne osnovne šole
Avtor:
Zdenka Hiti
Recenzenti:
dr. Viktor Majdič, prof. Marijan Cedilnik
Ilustracije:
Blaž de Gleria
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Blaž de Gleria, Repar reprostudio
Obseg:
240 x 165 mm, 165 strani
dvobarvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
učno sredstvo
Veljavnost:
potrjeno do izteka osemletne osnovne šole
ISBN:
961-6368-03-6
Cena:
9,40 EUR
Dosegljivost:
Opuščen programKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Sporočanje
  Pismo, Vabilo, Opravičilo, Opis živali ...
 • Glasoslovje s pravorečjem
  Govorjena in pisana beseda, Glasovi slovenskega knjižnega jezika ...
 • Pravopis
  Zapisovanje soglasnikov, Ločila, Premi govor ...
 • Skladnja
  Stavek, Povedek, Osebek ...
 • Oblikoslovje
  Samostalnik, Pridevnik, Glagol ...
 • Rešitve