DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Delovni zvezek je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo do izteka osemletne osnovne šole.


Delovni zvezek tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Slovenski jezik - moj jezik ... naš jezik 8
Zdenka Hiti Kalinger, Barica Črnič


Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenski jezik - moj jezik ... naš jezik 8,
delovni zvezek za pouk slovenščine v 8. razredu osemletne osnovne šole
Avtor:
Zdenka Hiti Kalinger, Barica Črnič
Recenzenti:
dr. Viktor Majdič, prof. Marijan Cedilnik
Ilustracije:
Blaž de Gleria
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Blaž de Gleria, Repar reprostudio
Obseg:
240 x 165 mm, 154 strani
dvobarvni tisk
Vrsta učnega gradiva:
učno sredstvo
Veljavnost:
potrjeno do izteka osemletne osnovne šole
ISBN:
961-6368-01-X
Dosegljivost:
Razprodano; nekaj izvodov še na voljo na sedežu založbeKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Sporočanje
  Prošnja in prijava, Zahvala, Kritika in ocena ...
 • Glasoslovje
  Glasovi v slovenskem knjižnem jeziku ...
 • Pravopis
  Velika začetnica, Ločila, Pisanje skupaj in narazen ...
 • Oblikoslovje
  Glagol, Samostalniška beseda ...
 • Skladnja
  Poved in stavek, Povedi glede na naklon ...
 • Sklepna beseda
  Bogatimo besedni zaklad
 • Rešitve